ALLT FÖR MÅNGA unga i Sverige utsätts idag för sexuella övergrepp. Enligt Rädda Barnen handlar det om ungefär tre elever per klass.

I februari i år antog Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) i Jönköpings län, vid sitt årsmöte, ett uttalande att ställa sig bakom Elaine Eksvärds projekt ”Tre ska bli noll”.

Vi gjorde det för att det är viktigt att alla gör vad man kan för att belysa problematiken om sexuella övergrepp på barn och unga i vårt land samt gör vad som ligger i vår makt för att sträva efter en noll-vision på detta område.

I AFTONBLADET (170620) skrev Patrik Sjöberg om vikten av att vuxna måste ha civilkurage att ingripa när man misstänker att någon förgriper sig på ett barn.

Annons

Detta med civilkurage handlar, som så ofta, om sunda och hållbara värderingar. Något alla unga borde få med sig hemifrån. Dessvärre är det ofta just i hemmen som många av dessa bestialiska övergrepp sker, även om det också förekommer i idrotts- och skolvärlden.

Vi anser att riksdagen behöver se över och skärpa lagstiftningen på detta område. Strängare straff och längre preskriptionstider är ett måste.

VÅRA SKOLOR och förskolor bör jobba förebyggande.

Framtida offer, men även förövare, behöver veta var gränsen går för vad som är okej och vad som inte är okej. Nolltolerans mot sexuella trakasserier, exempelvis ”tafskultur” där grabbar tar sig rätten att ta på tjejer, är en självklarhet.

I skolvärlden behöver det dessutom finnas tydliga handlingsplaner för vad man som vuxen i skolans värld ska göra vid misstanke om övergrepp.

Ett sätt att jobba med detta är genom ”Tre ska bli noll”, men det finns förhoppningsvis många andra goda exempel i våra förskolor/skolor.

INOM KORT skickar vi därför några frågor till alla länets skolförvaltningar där vi bland annat kommer att fråga hur man övergripande i skola/förskola arbetar kring denna problematik.

Svaren kommer sedan att sammanställas och redovisas i början av hösten.

Vi gör det inte för att hänga ut någon enskild skolkommun, utan för att det är en för oss oerhört angelägen fråga.

För att barn ska få vara just barn, med mycket tillit och en trygg uppväxt.

Simon Attefall (KDU)

Distriktsordförande, Jönköpings län

Esther Oscarsson (KDU)

Ledamot i distriktsstyrelsen, Jönköpings län

KDU