Öxnehaga bibliotek är nu i full gång efter det att verksamheten stängdes. Väktare har sedan dess funnits på plats.

— Vi har haft det stökigt på Öxnehaga och Råslätts bibliotek tidigare. Men att någon blir misshandlad har inte skett tidigare. Det är nytt för oss. Flera i personalen är nu oroliga. Därför säkrar vi nu upp arbetsmiljön, säger Ulf Moberg, bibliotekschef i Jönköpings kommun.

Kultur- och fritidsnämnden skjuter nu till pengar så att varken anställda eller besökare ska känna olust på Öxnehaga bibliotek.

Det som sker är att personalens bemanning ökar och så får den utbildning i att hantera hotfulla situationer.

Annons

— De ska även få personlarm och så ska vi på nytt ansöka om att få ha kameror i biblioteket, säger Ulf Moberg.

Kultur- och fritidsnämnden tänker förlägga fler aktiviteter till biblioteket och så ska samarbetet med skolan öka, liksom med fritids och föreningslivet.

— Vuxennärvaro är a och o för att skapa en lugnare stämning. Så det vill vi satsa på nu, säger Ulf Moberg.

Inte bara väktare kommer att vara synliga vissa tider. Det gäller även fältassistenter från socialförvaltningen.

— Vi har en nolltolerans mot alla former av hot och våld i våra kommunala verksamheter. Därför ska vi göra allt för att försvåra för dem som ställer till besvär. Vi vill att de goda krafterna ska samarbeta och skapa en bra miljö och verksamhet på biblioteket, säger Karin Semberg. kultur- och fritidschef, i ett pressmeddelande.

Förhoppningen från kommunens sida är att de här åtgärderna ska ge resultat.

— Vi kommer följa upp det här kontinuerligt så att det som hänt inte ska upprepas, säger Ulf Moberg.