Det ställs höga krav att driva en vårdcentral gällande bemanning, öppettider och vårdutbud. Flera mindre aktörer i länet har problem med framför allt bemanningen.

— Vi har fått signaler om detta från vårdcentraler i såväl Jönköpings tätort som ute på landsorten, säger Helena Stålhammar (C), regionpolitiker med ansvar för primärvården.

Läget blev akut då Familjeläkarna i Forserum gick ut med att de ville sälja verksamheten. Orten riskerade att bli utan vårdcentral då det inte fanns någon köpare.

Bräcke Diakoni har visat intresse att ta över Familjeläkarna i Forserum, men bara om de får driva vidare verksamheten som en filial. En sådan omvandling är inte tillåtet i dag.

Hindra stora aktörer

För att säkerställa närhet till hälso- och sjukvård även på mindre orter föreslås nu att regelverket ändras. Beslut väntas tas i nästa regionfullmäktige i mitten av april. Följden kan bli lägre vårdutbud och försämrade öppettider på filialen.

Helena Stålhammar menar att lösningen inte är ultimat, men att filial ändå är ett bättre alternativ än nedläggning.

— Genom att knyta ihop sig med en annan vårdcentral får man den kompetens man behöver för att fortsätta. Det finns även administrativa vinster i detta, säger hon.

Det är bara leverantörer i samma kommun som ska få ta över den aktuella vårdcentralen.

— Vi är inte jätteintresserade av att få in jättestora aktörer som kanske snabbt kommer in och snabbt går ur igen, säger Helena Stålhammar.

En "nödlösning"

Regionrådet Marcus Eskdahl (S) menar att problemet för de mindre aktörerna beror på vårdvalets införande 2010.

— Då ändrades ersättningssystemet som fick till följd att de mindre vårdcentralerna fick svårare att klara av uppdraget man ska ha, säger han.

Marcus Eskdahl kallar regeländringen som tillåter bildandet av filialer för en "nödlösning".

— Det är ett lagande och lappande i reglerna för att ha kvar de små vårdcentralerna. Men på sikt kan detta leda till sämre tillgänglighet.

Marcus Eskdahl vill att regelverket ses över mer grundligt framöver i och med att primärvården fått ett utökat uppdrag.

— Jag vill se en annan ersättning på de mindre orterna, som har svårare att konkurrera om arbetskraften jämfört med vårdcentraler i en större stad, säger han.