När Svenskarnas parti genomförde sin demonstration på Västra torget och marsch på Jönköpings gator gick det förhållandevis lugnt till och inga allvarligare våldsbrott kunde dokumenteras. De senaste veckorna har hittills fem åtal väckts mot psalmsångare som anordnade en sittdemonstration i korsningen mellan Brunnsgatan och Barnarpsgatan.

Partiets marschväg fick ledas om via Nygatan. På Nygatan gick en motdemonstrant fram till tåget och ryckte åt sig en Sverigeflagga som han höll upp ovanför huvudet. Då hoppade två stycken ur demonstrationståget över avspärrningarna varav den ena tryckte upp honom mot väggen och den andra utdelade flertalet slag mot motdemonstranten. Polisen grep de både männen under samma dag och har genomfört en förundersökning samt hållit förhör med de då misstänkta personerna. I bevisningen finns flertalet bilder och filmer. När förundersökningsmaterialet skickades till åklagaren Klas Lorefors tog han beslut om att lägga ner förundersökningen.

– Vi har sökt målsägande upprepade gånger och har inte kunnat etablera en kontakt med honom. Så vi har inte kunnat utreda om den här händelsen har inneburit någon skada för honom, säger Klas Lorefors.

Annons

Polisen har under tre veckors tid både via telefon och brev försökt få kontakt med mannen utan att lyckas.

Med tanke på den bevisning som finns borde det inte gå att väcka åtal ändå?

– Jag kan se att en person slår mot en annan. Kan du avgöra om det träffar och ger någon skada? Jag kan inte utesluta att han inte fått någon smärta.

Personen faller till marken, är inte det ett tecken på att smärta uppstår?

– Jag håller med om att mycket talar för detta. Han kan ha fallit till marken utan att få någon smärta. Målsägande verkar inte vara intresserad av att delta i någon utredning.

Personen kanske inte vill delta i en utredning med rädsla för repressalier?

– Jag har inte gjort någon bedömning utifrån vilka det är från någon av sidorna. Men det förändrar inte riktigt läget ändå. Jag måste kunna visa att det är ett skaderekvisit och det är inte klart utrett. Jag kan förstå att det verkar ologiskt och så vidare men jag vill inte väcka åtal utan att veta om det har renderat någon smärta, säger Klas Lorefors.