— Tanken att direktsända fullmäktige diskuterades redan när 5-klövern bildades. Motivet är att alla, även de som inte har möjlighet att ta sig till mötet, ska kunna följa vad som händer, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

I jönköping

Regionen och många grannkommuner har redan i dag webbsända fullmäktigemöten. Däribland Jönköping, Nässjö och Värnamo. Habo har gått halva vägen och sänder ljudet direkt.

— Uppdraget att titta på det här kommer från kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau. När kommunledningskontoret har utrett frågan ska de redovisa vad de har kommit fram till för kommunfullmäktiges presidium, berättar Gert Jonsson

Politiskt tillsatt

Presidiet – som bland annat håller reda på vems tur det är att prata – är politiskt tillsatt. Det består av fullmäktiges ordförande Christer Holmgren (M), 1:a vice ordförande Maritha Bengtsson (KD) och 2:a vice ordförande Robert Alkemark (S).

Tekniksatsning

Annons

En direktsändning på webben, med bild och ljud i bra kvalitet, kan komma att kräva exempelvis 2–3 kameror, mer bandbredd och någon som sköter det hela. En satsning på teknik alltså – vilket väntas innebära att principen med roterande fullmäktigemöten bryts.

På mindre ort

Hittills har vartannat möte hållits i Vaggeryds Folkets hus – som inte lämpar sig för webbsändning. Något möte under året brukar av tradition också hållas på en mindre ort.

För att återgälda Vaggeryd och andra orter föreslås en ordning med återkommande Medborgarkaféer.

— Det finns en poäng i att träffa de som bor i olika orter. Då finns möjligheten att diskutera skola, snöröjning eller annat som besökarna vill ta upp, säger Gert Jonsson.

På kafféet ska medborgarna inte bara bjudas på fika, utan får möjlighet att framföra sina åsikter till två politiker från varje parti. Dessa ska också kunna redogöra för de politiska skiljelinjerna i varje fråga.

Till våren

Tidsplanen är att webbsändningarna ska kunna komma igång till våren, samtidigt som Medborgarkaféerna ska starta i liten skala – kanske ett till våren och ett på hösten.

Redan i dag kan den som vill besöka ett fullmäktigemöte. Den som har lämnat in ett medborgarförslag kan också gå upp i talarstolen för att berätta om det.