Med hjälp av bärgningsbil och renhållningsarbetare städades Osets parkeringsplats i början av januari. Då hade de sista tiggarna som sovit där i sina bilar fått flytta in vid Villa Björkhagen på Rosenlund. Städningen kostade 50 000 kronor för tekniska kontoret och hela situationen kring tiggarna och deras boende togs upp under tekniska nämndens sammanträde i tisdags.

– Det här är en stor social fråga som måste redas ut. Tiggarna får bo hos kyrkan till och med mars och sedan vet vi inte vad som händer. Därför har vi nu bestämt oss för att vända oss till kommunledningen. De ledande politikerna får fatta beslut om kommunen ska upplåta mark till tiggarna och i så fall ge oss det uppdraget, säger Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Ann–Mari Nilsson (C) är medveten om att kommunledningen måste agera men känner sig samtidigt maktlös.

Annons

– I grunden har kommunen inget formellt ansvar för tiggarna men samtidigt är det en fråga som påverkar oss och alla andra kommuner mycket. Men vi måste ta diskussionen, säger Ann–Mari Nilsson.

Om kommunerna gör för fina platser för tiggarna kanske ännu fler lämnar sina hemländer och kommer hit. Men om människor far illa, för att de inte har någonstans att bo, måste man hjälpa.

– Man känner sig maktlös och frustrerad. Det här är ett problem som alla kommuner i landet delar. Rent medmänskligt vill man ju hjälpa, säger Ann–Mari Nilsson.

Vad kan ni göra?

– Vi måste vara tydliga gentemot regeringen om tiggarnas situation. I övrigt får vi ta en diskussion om vad som är rimligt när det gäller att hjälpa tiggarna och vi får också diskutera med de ideella krafterna innan kyrkans boende stänger i slutet av mars, säger Ann–Mari Nilsson.

Om ni inte gör någonting, hur blir det då?

– Då kan människor fara illa och det påverkar också kommunen. Här finns empati och känslor för människor som inte har det så bra, säger Ann–Mari Nilsson.