Förra säsongen var det svininfluensan som härjade mest. Det är den varianten som barn och ungdomar samt gravida blir mest sjuka av. Ett flertal gravida i landet behövde intensivvårdas efter att ha drabbats av viruset.

Fakta: Dessa bör vaccinera sig

Alla som är 65 år och äldre, gravida samt de som har någon kronisk sjukdom som gör att man ka..

Fakta: Dessa bör vaccinera sig

Alla som är 65 år och äldre, gravida samt de som har någon kronisk sjukdom som gör att man kan bli allvarligt sjuk av influensan rekommenderas av landstinget att vaccinera sig. Detta görs gratis på någon av länets vårdcentraler. Även många mottagningar på länets tre sjukhus erbjuder vaccinering. Övriga grupper som vill vaccinerna sig gör det till en kostnad på 200 kronor.

– Den här säsongen verkar det vara Hongkonginfluensan som dominerar som tenderar att drabba äldre grupper, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Jönköpings län.

På tisdag nästa vecka startar årets vaccinationer mot säsongsinfluensan. Landstinget bjöd därför till pressträff på Länssjukhuset Ryhov där 65-plussaren och läkaren Elsa Ingesson lät sig vaccineras.

– Jag vill att man som senior ska leva ett bra liv och då måste man ta ett egenansvar och vaccinera sig, säger hon.

Under varje influensasäsong avlider runt tusen personer som är 65 år eller äldre till följd av influensa i landet varav cirka 30 personer är hemmahörande i Jönköpings län.

– Det finns också många äldre som inte kommer tillbaka efter en svår influensa och som kanske blir inlagda på vårdhem istället, säger Peter Iveroth.

Gravida riskgrupp

Annons

Landstingets rekommendation är att alla personer över 65 år vaccinerar sig mot säsongsinfluensan oavsett om man känner sig frisk eller inte. Även gravida kvinnor uppmanas att vaccinera sig liksom personer med kroniska sjukdomar.

– Riskgrupper är bland annat personer med diabetes, astma, njursjukdom, eller hjärtsjukdom, säger Peter Iveroth.

Tillhör man någon riskgrupp får man vaccinera sig kostnadsfritt på någon av länets vårdcentraler. Många mottagningar på länets tre sjukhus erbjuder också vaccinering.

Även de som inte tillhör en riskgrupp kan vaccinera sig mot säsongsinfluensan men får då betala 200 kronor. Vaccinet ger lika bra skydd mot alla tre varianterna, det vill säga svininfluensa, Hongkonginfluensan samt influensa B.

Fler vaccinerade sig

Vaccinet skyddar bara till runt 65 procent. Men har man vaccinerat sig och ändå insjuknar i influensa blir sjukdomstillståndet oftast lindrigare. Det krävs att man vaccinerar sig årligen eftersom virusstammarna förändras för varje säsong.

Förra influensasäsongen vaccinerade sig 55 procent av länsborna i ålderskategorin 65 år och äldre vilket motsvarar 40 000 personer. Det är en ökning jämfört med säsongen dessförinnan.

Peter Iveroth tror att trendbrottet beror på att rädslan att drabbas av allvarliga biverkningar har minskat hos befolkningen. Han poängterar att säsongsvaccinet inte har något med pandemivaccinet Pandemrix att göra som har koppling till narkolepsi.

– Säsongsvaccinet har använts i många år i hundra miljontals doser världen över och det är i stort sett biverkningsfritt, säger Peter Iveroth.