Under onsdagen kom ett par bärgningsbilar till Oset, och renhållningsarbetare från kommunen var på plats för att städa upp. Åtta bilar och en husvagn kördes iväg till en uppställningsplats, och mycket talar för att de körs vidare till skrotning efter en dialog med ägarna. Ytterligare två bilar och två husvagnar ska köras bort under torsdagen. I och med kommunstyrelsens beslut att gå in med 180 000 kronor till Kyrkhjälpens vinterboende på campingen Villa Björkhagen, anser kommunen att övernattningsplatsen på Oset spelat ut sin roll.

– Bakgrunden är beslutet att kommunen finansierar boendet och att det nu finns rum för tiggarna där. Då ser vi ingen anledning att fordonen och sakerna ska stå kvar på Oset, säger Reimer Selero, verksamhetschef på tekniska kontoret parkering.

Vad händer om det kommer fler tiggare som inte får plats på boendet?

– Då finns det heller ingen av kommunen anvisad plats längre, utan det är boendet på Rosenlund som gäller.

Dock är det inte uteslutet att Oset senare i år åter kan komma att användas som övernattningsplats, när vinterboendet försvinner i mars. Enligt Kjell Olsson, samordnare i Kyrkhjälpen, har åtta personer bott kvar i husvagnar och bilar vid Oset den senaste tiden. Han bekräftar att alla nu får plats på Villa Björkhagens vinterboende, och tycker att allt hittills fungerat bra med boendet i campingstugorna.

– Alla har skött sig bra hela tiden utan några incidenter, och vi är där och kollar läget några gånger i veckan. Det finns pentry i varje stuga och duschmöjligheter på området.

Olsson kan tacksamt också konstatera att det kommit in en hel del gåvor efter de senaste turerna kring boendet.

– Vi har fått in 125 000 kronor, och av dem står ett byggföretag för 100 000. Vi har även fått in gåvor från privatpersoner och i dagsläget har vi fått löften om ytterligare närmare 30 000 kronor. Det känns bra att många vill engagera sig i det här.

Som JP tidigare berättat begärde Kyrkhjälpen 540 000 kronor från kommunen, som dock ansåg att 180 000 kronor fick räcka som finansiering av kyrkornas arbete. Det skulle innebära 20 nattplatser istället för 30.

– Men nu räknar vi med att köra boendet med så många platser som vi planerat från början, och hoppas även få ihop tillräckligt för en tolktjänst. Vi behöver också pengar till samordningskostnaden för Kyrkhjälpen som kanske ligger på runt 150 000 kronor, säger Kjell Olsson.

Han berättar att flera privatpersoner också skänkte matkassar till tiggarna inför julen. Kyrkhjälpen har nu tagit beslut om att driva sin verksamhet med dagcentralerna för tiggarna i Pingstkyrkan och hos Frälsningsarmén i Huskvarna fram till maj. Sedan ska man ta ställning till hur eller om kyrkorna ska fortsätta.

– Nu ska vi träffa de organisationer som jobbar i Rumänien, för att skapa oss en bättre bild av hur vi kan fortsätta hjälpa på plats, säger Kjell Olsson.