Magnus Thelin och Niclas Gustafsson i bolaget Svasbo AB som köpte Tokeryds herrgård förra året. De driver sedan tidigare flyktingboendet Furuhill i Hestra.

Magnus Thelin var optimistisk när han visade runt på Tokeryds herrgård innan jul. Han tyckte att ett flyktingboende låg rätt i tiden och att herrgårdens matsal och kök till och med var bättre än kraven som ställs på ett asylboende.

Det kunde ha blivit ytterligare 100 asylplatser i Jönköping om planerna på Tokeryds herrgård gått i lås. Idag finns det 150 asylplatser i Jönköpings kommun. De finns på Formel Ett–hotellet på Rosenlund, i lägenheter och så finns det flyktingar som bor hos familj och släktingar.

Men nu ser det inte ut att bli något asylboende på Tokeryds herrgård.

– Ett hotell lämpar sig inte som flyktingboende där människor bor under en längre tid. Därför måste ägarna söka bygglov, säger bygglovchef Ulf Mattsson.

Skulle de få ett bygglov?

– Det är inte troligt. Dels för att det är en stor skillnad mellan flyktingboende och hotell och dels för att miljökontoret avråder på grund av för högt buller från flygplanen, säger Ulf Mattsson.

Det finns ett flyktingboende på Formel Ett som är ett hotell. Har de bygglov?

– Nej, det är en miss från oss att vi inte följt upp det, svara Ulf Mattsson.

Hur kan Tokeryds herrgård vara olämplig som permanent flyktingboende när Formel Ett är lämplig?

– Vi har inte formellt godkänt Formel Ett som flyktingboende. Vi får utreda den frågan. Även om vi gör ett misstag innebär det inte att vi måste fortsätta göra samma misstag igen, säger Ulf Mattsson.

Magnus Thelin väntar nu på ett polistillstånd för att driva Tokeryds herrgård som vanligt hotell.

– Det är tråkigt att kommunen har den här hållningen och det blir en väldig uppförsbacke nu i början. Men så fort vi har fått vårt tillstånd kör vi igång hotellet, säger han.