Just nu förbereds det för att kunna ta emot den första patienten vid nya strålbehandlingen på Länssjukhuset Ryhov. Byggarbetet har pågått i ett och ett halvt år och satsningen är nödvändig.

Befintliga lokaler har varit för trånga och de två strålkanoner (acceleratorer) som har varit i drift i 14 år var på väg att bli uttjänta. Lägg till att antalet patienter ökar med runt fyra procent årligen.

Tillbyggnaden innehåller två nya behandlingsrum med två nya strålkanoner, konferensrum, personalrum och expeditioner. Ytterligare en strålkanon kommer att köpas till våren och placeras i de gamla lokalerna.

"Högre precision"

De nya strålkanonerna kostar 20 miljoner kronor styck och är de modernaste som finns på marknaden. En röntgenutrustning är placerad på strålkanonerna som ökar träffsäkerheten och minskar risken för biverkningar.

— Vi får både en högre precision och ökad patientsäkerhet, säger Per Nodbrant.

Så kallade förberedelserum har byggts bredvid behandlingsrummen där vårdpersonalen kan prata med patienterna före strålbehandlingen och där av- och påklädning kan ske i lugn och ro.

Fakta: Strålbehandlingen

Onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov har ett länsövergripande ansvar för patienter med ..

Fakta: Strålbehandlingen

Onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov har ett länsövergripande ansvar för patienter med cancersjukdomar. Cirka 2 000 cancerfall inträffar årligen i Jönköpings län. Ungefär hälften av patienterna får strålbehandling. Varje patient strålas vid 1-40 tillfällen. Strålbehandling kan ske i botande och lindrande syfte samt för att förebygga återfall.

Antalet strålbehandlingar har ökat med 4-5 procent per år sedan år 2000. Länssjukhuset Ryhov har förfogat över två strålkanoner sedan 1960-talet. De två som nu byts ut är ungefär 14 år gamla.

Strålbehandlingen har nu byggt ut med 1800 kvadratmeter. Dessutom utökas kapaciteten med ytterligare en strålkanon. Även en datortomografi har köpts in till behandlingsavdelningen. Den totala kostnaden för utbyggnaden, inklusive utrustning, ligger på 130 miljoner kronor.

— Det här höjer ytterligare kapaciteten och genomströmningen av patienter, säger Per Nodbrant.

Två meter vägg

Runt själva "cancerbunkrarna" finns mänger av betong för att skydda omgivningen mot strålningen. På vissa ställen är betongväggen drygt två meter tjock.

— Det kom 90 cementbilar under ett dygn då behandlingsrummen byggdes. Den volymen beräknas räcka till 50-60 normala villor, säger Per Nodbrant.

Öppet hus

En datortomografi har köpt in och placerats i den nya strålbehandlingen. Fram tills nu har all röntgen gjorts på just röntgenavdelningen. Inköpet snabbar på processen ytterligare.

Det totala kostnaden för utbyggnaden, inklusive all utrustning, ligger på 130 miljoner kronor. Kapaciteten beräknas att öka med minst 50 procent.

— Denna satsning behövs för att även fortsättningsvis trygga tillgängligheten till strålbehandling för länets innevånare, säger Per Nodbrant.

Invigning av nya strålbehandlingen sker den 11 januari. På kvällen den 14 januari erbjuds allmänheten visning av de nya lokalerna.