Det är dagen innan snön bäddar in hela Vaggeryd. Ännu är marken bar, det blåser och regnet hänger i luften. Arkeologen Susanne Nordström från Jönköpings läns museum är på plats utanför Byarums kyrka sedan en vecka tillbaka. Hennes uppdrag är att gräva ut en del av kyrkogården, cirka 30 kvadratmeter, så att kyrkan kan ansöka om att bygga ut.

— Vi måste undersöka om det finns äldre gravar och rester av klostret och den äldre kyrkobyggnaden, förklarar hon.

300 år gamla

Innan Susanne Nordström tagit till spade och pensel har satellitkameror använts för att ta reda på ungefär vad som kan dölja sig under marken. Cirka 70-80 centimeter under marken har hon sedan hittat 10-12 stycken gravar. Hon tror inte att det finns fler gravar djupare.

— Jag tror att de här gravarna är från 1700-talet eftersom det är järnhandtag på kistorna. Antingen har de begravts i kistor, som man ser tydliga markeringar av här på marken, eller så har kroppen bara svepts i tyg och lagts i en grop.

Om det funnits äldre gravar har de förstörts när nyare gravar gjorts eller så finns de på andra delar av kyrkogården. Det är också möjligt att de många benresterna som Susanne Nordström hittat i en gemensam grav är från människor som begravts tidigare än 1700-talet och sedan återbegravts tillsammans.

— Men varken kloster eller någon äldre kyrkobyggnad har vi hittat, säger hon.

Grön färg

Fakta: Byarums kyrka

Delar av Byarums kyrka är rester från en medeltida stenkyrka från 1150-talet. Den tros ha koppl..

Fakta: Byarums kyrka

Delar av Byarums kyrka är rester från en medeltida stenkyrka från 1150-talet. Den tros ha koppling till ett kloster i trä som flyttades till Uppsala 1236. På 1600-talet tillkom många inventarier i kyrkan, till exempel ett krucifix och predikstolen. Det Sethska gravkoret byggs i slutet av 1750-talet. Sidoskeppen uppförs vid samma tidpunkt, tornet omkring 30 till 40 år senare. På 1800-talet omputsades kyrkan och vitkalkades.

Källa: Byggnadsvårdsrapport 2005, Mattias Sörensen, Jönköpings läns museum

Susanne Nordström berättar vidare att hon hittills hittat ett mynt från 1660-talet i området, men att hon inte förväntar sig att hitta fler gåvor än möjligen enstaka mynt i gravarna. Det var inte så vanligt att man la i gåvor under 1700-talet.

— Ibland hittar man mynt i munnen, på munnen eller på ögonen som betalning till Sankte Pär, men jag har inte hittat det.

Gravarna ligger ganska tätt och kropparna är placerade i öst-västlig riktning med huvudet åt väster för att kunna titta mot öster när de står upp.

— Ett skelett var grönfärgat på flera ställen och det skulle kunna tyda på en grön klädedräkt, en finare dräkt och något spänne.

Annons

En kvinna

Susanne Nordström har satt ner gula stavar för att markera gravarna, men många är alltså synliga ändå genom mörka linjer på marken på grund av kistornas träfiber. Tack vare detta går det att gå på lite hårdare med spade fram till dess att det mörkare lager jord syns, som alltså markerar kistlocket, och först därunder finns själva skelettet - som måste hanteras ytterst varsamt.

— Man får anpassa redskap efter var man är någonstans i processen, konstaterar Susanne Nordström.

Hon plockar upp en pensel och kliver sedan försiktigt fram till den grav hon håller på att gräva ut.

— Det är spännande att ligga här och pensla och fantisera om hur de har haft det när de levde och man funderar över om det kan vara en man eller kvinna, säger hon.

— Jag kan gissa att det här är en kvinna eftersom skelettet är nätt.

Avgör ålder

Susanne Nordström fotograferar och mäter alla delar, därefter kommer en osteolog att analysera hennes foton och utifrån detta ta reda på kön, ålder och eventuella sjukdomar. Själva skeletten behålls av församlingen.

— Jag plockar upp individ för individ i en påse och sen återbegravs de i en gemensam grav.

Exakt var den nya graven kommer att ligga är inte bestämt, men det är en överenskommelse mellan församling, länsmuseet och länsstyrelsen att benresterna ska tillbaka i jorden på kyrkogården igen. Men först måste Susanne Nordström färdigställa en rapport för utgrävningen.

Överlag tycker Susanne Nordström att gravarna har varit ovanligt välbevarade. Hon har inte gjort några oväntade fynd, men hon är nyfiken på vad den till synes breda graven kan dölja - den som står näst på tur att grävas ut.

— Det är någon sorts special. Det kan vara en dubbelkista, funderar Susanne Nordström.

En process

Två dagar senare, när snön hunnit falla och fortfarande har sitt grepp om Byarum, berättar Lars Andersson, kyrkogårdsförman i Byarums pastorat, att snön har satt tillfälligt stopp för utgrävningen.

Han vill också understryka att inga beslut om att bygga ut kyrkan är tagna, men att en utgrävning gör att de kan ansöka om tillstånd. Han berättar att det även har gjorts en antikvarisk konsekvensbeskrivning om för- och nackdelar för en eventuell utbyggnad av antikvarie Britt-Marie Börjesgård vid Jönköpings läns museum. Dessutom har en konservator undersökt kyrkväggen där en dörr föreslås sammanbinda kyrkbyggnaden med den nya tillbyggnaden.

— Det är ganska ovanligt att göra en tillbyggnad av gamla kyrkor, säger Lars Andersson.

— Vi har jobbat med frågan i många år och funderat och landat i en tillbyggnad där vi ändå kan behålla kyrkan intakt. Vi vill göra det med varsam hand och vi hoppas det blir klart inom någon vecka eftersom det påverkar kyrkogårdsbesökarna, men vi var tvungna att göra det innan tjälen kom.