Lennart Karlsson har slagit följe med stavgångsgänget, som regelbundet vandrar längs med Ellen Nybergs promenad vid Lagan. När Lennart Karlsson berättar att det ska byggas bostäder i området, reagerar flera.

– Det är synd, tycker Sara Hansson.

Fler bostäder det behöver vi inte här, säger någon.

– Man pratar om förtätning av stadsmiljön, men Vaggeryd behöver inte förtätas. Det här är ett fantastiskt fint promenadstråk, det här är lungan för många äldre, säger Lennart Karlsson.

Han menar också att själva arbetsprocessen, som ligger bakom det nya bostadsområdet, är ”under all kritik” och ”ett spektakel”. Markanvisningen för Kvarndammen kommer nämligen bara att erbjudas en privat aktör, istället för att låta hela marknaden komma in med förslag.

Om anbuden

Annons

Blivande kommunalrådet Allan Ragnarsson (M) bekräftar att en aktör har förtur och han redogör också för bakgrunden. När markanvisningsavtalet skulle avgöras för kvarteret Mjölnaren fanns tre bud, varav endast ett innehöll hyresrätter, den boendeform politiker förordat, och det var VSBo:s förslag (de fick i slutändan anbudet).

– När anbuden skulle ut så tolkade någon att det även gick att bygga bostadsrätter, förklarar Ragnarsson.

Missförståndet uppstod, enligt Allan Ragnarssons minnesbild, mellan politiker och tjänstemän på kommunen.

– För att vara schyssta så ville vi erbjuda ett annat markanvisningsområde. Nu har Pålssons Bygg första tjing när det går ut ett nytt erbjudande.

Varför inte

Bakgrunden till denna hantering av ärendet var känt redan 2013. Både Allan Ragnarsson och Lennart Karlsson var med på kommunstyrelsens möte då och fattade beslutet. Det saknas dock noteringar om protester från Lennart Karlsson. Varför?

– Ja, jag får skäll för att jag inte gör noteringar i protokollen, jag är för ny i politiken. Men alla i politiken vet att jag är emot de här planerna, och jag har iallafall inte röstat för dem. Oavsett är det tokigt och jag har tagit upp det flera gånger, säger Lennart Karlsson.