Från Ormhusets högsta topp ser man ut över Vättern och över stora delar av Jönköping. De lägenheter som kommer ligga på gaveln är två femrummare och har den mest attraktiva utsikten. Hela fastigheten är en profilbyggnad och är den mest sydligt belägna i den nya stadsdelen Strandängen.

– Det känns oerhört positivt. Vi är jätteglada att ha det här som utvecklingsprojekt och att få det klart så fort som möjligt, säger byggchefen Henrik Möller.

I och med bostadsbristen i Jönköping finns det en politisk inriktning om att bygga fler bostäder. Men utrymmet saknas och man tittar mycket på att förtäta redan befintliga områden. Byggchefen Henrik Möller på Vätterhem menar att bostadsbristen inte påverkar hur de utformar Strandängen.

– Det saknas bostäder, Jönköping växer men det finns inte tillräckligt med byggbar mark, säger Henrik Möller.

Han beskriver den nya stadsdelen som ett grönt område. Det ska vara lätt att ta sig till och från Strandängen med cykel eller kollektivtrafik. Men också grön i den fysiska bemärkelsen.

– Parken som ligger här ska bevaras och upprustas. Vi ska ha ett grönt kulturstråk med nio bronsstatyetter av konstnären Eva Fornåå, säger Möller.

Fakta: Strandängen första etappen

Ormhuset kommer att rymma 79 lägenheter och är klart i höst.

Under 2016 kommer man börja bygg..

Fakta: Strandängen första etappen

Ormhuset kommer att rymma 79 lägenheter och är klart i höst.

Under 2016 kommer man börja bygga ytterligare nio hus kallade kultur- och gatuhus som kommer rymma 129 lägenheter.

De 15 radhusen kommer vara bostadsrätter på 125 kvadratmeter styck. Byggstart är ännu inte fastställt.

Annons

Projektledare för området är Annika Karlén. 2010 vann arkitektföretaget Tengboms och seden dess har Karlén jobbat med området.

– Det kommer finnas bostäder i alla storlekar och vår förhoppning är att det kommer göra att en god mix av människor flyttar hit, säger hon.

Samtliga lägenheter kommer att vara hyresrätter och det är också Vätterhems inriktning att producera. Förutom lägenheter kommer det även att byggas 15 radhus som kommer att vara bostadsrätter.

Hyrorna i Ormhuset är inte helt fastställda ännu. Men en lägenhet med två rum på ungefär 60 kvadrat kommer att ha hyra på cirka 7 600 kronor i månaden.

– Visst är det mycket pengar men det är helt relaterat till produktionskostnaderna. Det är flera bitar i det som utgör grunden för hur man sätter hyrorna, säger Henrik Möller.

Intresset har varit stort att bo i den nya stadsdelen. Karlén nämner en siffra på 300 intresserade och Möller upp mot 500.

– Det har varit en stor efterfrågan och ganska höga siffror. Vi har inte börjat skissa på några kontrakt än, säger Annika Karlén.

Men det är mycket att ta hänsyn till. Kommunens krav om bullerskydd är höga men inte orimliga. Bron som går över järnvägen idag kommer att bli en gång- och cykelbro och det kommer att byggas till en ny för bilar.

– Det finns också utrymme för en ny tågstation. Men då behöver vi bygga till ett nytt sidospår. Det är något vi kollar på just nu men ingenting som är klart, säger Henrik Möller.