Habo Wolleys barn- och ungdomsverksamhet är en av landets främsta. Nu till sommaren går klubbens 04:or ut grundskolan och ska börja på gymnasiet.

För de som vill få möjlighet att träna volleyboll på skoltid finns då möjligheten att söka till ett volleybollgymnasium. För att komma in på dessa krävs att spelarna är med på uttagningsträningar och bedöms ha möjlighet att nå nationell elitnivå i sin idrott.

Hela nio Habospelare har inför hösten 2020 blivit antagna på volleybollgymnasium i Jönköping respektive Falköping.

Olle Johansson och Alexander Ståhle ska gå på RIG i Falköping och studera på Ållebergsgymnasiet. Johan Ottosson, Isak Joelsson, Carl Larsson, Axel Almfors, Filip Björkbäck, Isaac Lingerfors och Gustav Hellström ska gå NIU Volleyboll på Sandagymnasiet.

De som har valt att gå på RIG i Falköping kommer att flytta dit och spela med ett sitt gymnasielag i seniorserier. De får dock representera Habo Wolley i ungdomssammanhang.

Sedan tidigare går sju Habospelare på RIG i Falköping: Filip Bratic, Einar Andersson, Hugo Morency, Theodor Grahn, Maya Persson, Filippa Malengård och Line Andersson.

De som har valt att gå på NIU på Sandagymnasiet tränar och spelar även under gymnasietiden med Habo Wolley både i senior- och ungdomssammanhang.