JP har tidigare berättat om tvisten där kyrkogårdsförvaltningen krävt Göteborgs pastorat på 63 000 kronor för förvaringen av två avlidna. Nu har två av de nedfrysta kropparna i krematoriet transporterats till Göteborg och begravts där, genom jordbegravning eller kremering.

Annons

— En skickades dit i höstas på dödsboets begäran och efter påtryckning från Göteborgs stad. Den andre begravdes i denna vecka, på begäran av de anhöriga, berättar Magnus Berggren, kyrkogårdschef i Jönköping.

Sedan tidigare har ytterligare en kropp skickats till Göteborg och en till Örebro. I krematoriet på Skogskyrkogården återstår nu två nedfrysta kroppar hemmahörande på Orust.

Kropparna har förvarats i tio år, med avsikten att genomgå en promession, som är en begravningsmetod där kroppen frystorkas och begravs som stoft. De avlidna har i sina testamenten valt metoden, men bolaget Promessa som ville skapa en anläggning för promession i Sverige, har gått i konkurs. Krematoriet i Jönköping valde att ställa upp med förvaring, och fakturerade Promessa. Men med konkursen har man sedan förlorat pengarna, och sedan två år tillbaka fakturerat Göteborgs och Orust pastorat. Göteborg har bestridit betalningsansvar för förvaringen, och fortsätter göra det, medan kyrkogårdsförvaltningen i Jönköping fortsätter att kräva betalning. Betalar gör däremot Orust, en summa på 25 kronor dygnet. Nu har alltså flera anhöriga gett upp hoppet om begravning genom frystorkning och valt konventionella begravningar. Magnus Berggren, som hållit återkommande kontakt med de aktuella pastoraten, vet inte när de två återstående kropparna från Orust lämnar krematoriet i Jönköping.

— Det ligger ju på Orust församling, kommunen och de anhöriga. Vi förvarar kropparna på ett bra sätt här, men det handlar också om att hantera den här situationen på ett klokt och etiskt sätt.