Tvisten mellan HSB och husägarna på Samset har pågått länge. Husägarna har haft problem med enstegstätade fasader som gett fuktskador på husen.

Nu har de boende på Samset i Jönköping och HSB Göta alltså förlikats. Varje husägare kommer få de fuktskadade husen åtgärdade för runt en miljon kronor.

– Det är väldigt skönt för fastighetsägarna att man har lyckats nå en förlikning med HSB Göta. De är nöjda med den förlikningen som man har hittat, säger Ann Källsand, som är biträdande jurist för fastighetsägarna i tvisten.

Husen hade byggts med metoden enstegstätad putsfasad – en byggnadssätt som kritiserats hårt av experter. Samma byggmetod har också bland annat Myresjöhus i Vetlanda använt vid husbyggen i Skåne med resultatet att hus fick allvarliga fuktskador.

Myresjöhus fälldes för att ha använt byggmetoden av Högsta domstolen. Den domen ligger till grund för att husägarna på Samset startade en rättsprocess mot HSB Göta.

– Det här har diskuterats löpande sedan den muntliga förberedelsen i tingsrätten som var i april. Det här var en process som behövde ta lite tid, säger advokat Ann Källsand.

HSB har hävdat att de använt en godkänd byggmetod och tidigare erbjudit mindre summor för att åtgärda fuktproblemen. Det har husägarna inte gått med på. Om inte parterna hade kommit överens nu hade det blivit rättegång. Det hela kommer nu att kosta HSB Göta runt 30 miljoner kronor, enligt SR Jönköping. Ann Källsand har fört diskussionerna för fastighetsägarnas räkning.

Annons

– En förlikning går ju alltid i viss mån ut på att man inte får precis som man vill, men alla fastighetsägare är nöjda med den här förlikningen, det är min bedömning.

HSB