I oktober 2014 hade undulaten Elvis fått problem med klåda och hade gnidit huvudet mot burens sandpinnar så mycket att han pannan blivit kal. Fågelns ägare tog därför husdjuret till en veterinärmottagning i Jönköpings län.

Efter att ha undersökt undulaten kom veterinären fram till att det var löss som orsakade klådan. Han bedömde att obehaget för djuret var så stort att problemet borde behandlas. Han injicerade minsta möjliga dos av ett läkemedel, och uppger att han även informerade djurägaren om att dosen var högre än den rekommenderade för undulater.

Annons

Efter behandlingen blev Elvis öm i benet där sprutan satts in, men enligt ägaren blev fågeln bättre efter några timmar. Senare på kvällen fick han dock problem med balansen och började andas på ett onormalt sätt.

När ägaren morgonen efter kom akut till djursjukhuset var Elvis i så dålig form att veterinären på plats beslöt att låta honom somna in. Djursjukhusets veterinär ska dock ha tyckt att det var konstigt att undulater, som är känsliga djur, hade fått en injektion.

Nu har Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård granskat händelsen och kommit fram till att den första veterinärens behandling kan ifrågasättas. Man säger att det "verkar högst troligt att hans behandling orsakade fågeln en för tidig död".

Enligt sakkunniga är det extremt ovanligt med löss hos papegojfåglar som undulater, och att det sannolikt inte var det som orsakade klådan. Det konstateras också att Elvis fick en medicindos som var tolv gånger högre än den rekommenderade.

Nämnden beslutade därför att ge veterinären en så kallad erinran för att han "åsidosatt sina skyldigheter i sin verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård".