Fallet rör en man och kvinna hemmahörande i Västerbotten, som hade haft kontakt med varandra på sociala medier under en längre tid. När mannen ville sova över hos kvinnan sade hon ja, men gjorde klart att hon inte ville ha sex med honom. Trots detta började mannen vid övernattningen att ta på kvinnan, och inledde sedan ett samlag med henne.

Kvinnan har beskrivit hur hon blev helt stel när mannen började röra vid henne, men hennes passivitet var heller inget som fick mannen att försöka förvissa sig om att hon verkligen ville.

Var oaktsam

Både tingsrätt och hovrätt har ansett att kvinnan i Västerbottensfallet inte deltagit frivilligt, och dömde därför mannen för våldtäkt. Men Högsta domstolen resonerar annorlunda, och dömer mannen för det nya brottet oaktsam våldtäkt, skriver den i ett pressmeddelande.

För ganska precis ett år sedan skedde en vida omtalad lagändring i Sverige. Sexualbrottslagstiftningen skrevs om, så att den nu utgår från att sex ska vara frivilligt. Är det inte det så är det olagligt.

Andra krav

Tidigare hade det krävts hot, våld, tvång eller att gärningsmännen utnyttjat offrets särskilt utsatta situation (exempelvis att hen varit berusad, har sovit eller känt allvarlig rädsla) för att en handling skulle räknas som våldtäkt. I den nya lagtexten står att domstolarna särskilt ska beakta "om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt".

Annons

Mannen i det aktuella fallet nekar till brott och hävdar att han fått uppfattningen att hon ville ha sex. Han har också påpekat att han avbröt samlaget då han märkte att kvinnan inte ville fortsätta.

Erika Nekham/TT