Sedan 2014 har arbetet pågått med att ansluta Västersjöns fritidshusområde till det kommunala vatten- och avloppsnätet, efter att länsstyrelsen ställt krav av hälso- och miljöskäl. Arbetet är nu klart och majoriteten av stugägarna har redan anslutit sig. Övriga har fram till nästa årsskifte på sig.

Så mycket höjs arrendet

Grundavgiften höjs från 6500 kronor till 9000 kronor om året och gäller från 2017.

..

Så mycket höjs arrendet

Grundavgiften höjs från 6500 kronor till 9000 kronor om året och gäller från 2017.

Det motsvarar knappt 39 procent.

Arealtillägget höjs med 1,50 kronor/kvm till 2,50 kronor/kvm.

Avgift för strandnära höjs från 1 000 till 1 500 kronor.

Avgift för strandtomt höjs från 2 000 till 2500 kronor

Beslut togs i tekniska nämnden i december 2015.

Kostnaden till kommunen för varje stugägare är 120 000 kronor. Sedan tillkommer kostnader för grävarbete, för att dra ledningar på tomten och koppla in VA-systemet i huset.

Åsa Lindell och hennes familj finns bland de berörda. De fick ta över stugan efter Åsas farmor och farfar.

200 000 kronor

— För oss handlar det om en investering på 200 000 kronor. För andra har det blivit ännu dyrare, säger hon.

I stort sett alla fritidshus står på arrendetomter som ägs av kommunen och banken lånar ogärna ut pengar till investeringar på ofri mark.

Annons

— Jag kan acceptera att vi måste ha kommunalt vatten och avlopp, men det är sättet att hantera kostnaderna som får mig att reagera. Nu är det många som får gå ifrån sina stugor, många äldre som inte har råd med den här investeringen, säger Åsa Lindell.

Roger Rohdin, VA-chef, säger att arrendatorer enligt lagen likställs med fastighetsägare i sådana här fall, vilket innebär att kommunen inte kan påverka just den delen.

Vill köpa loss

— Men vi är flera som har ställt frågan till kommunen om vi kan få friköpa tomterna. Då skulle investeringen kännas rimlig och det skulle gå att få låna pengar från banken, säger Åsa Lindell.

Men på den frågan har politikerna flera gånger sagt nej.

Nästa år höjs också arrendet för bostäder i kommunen. För Åsa Lindell blir höjningen nästan 50-procentig; från 8 825 kronor per år till 12 875 kronor. Orimligt anser hon och nu funderar familjen på att sälja.

Hans Österfors, som är ordförande i stugföreningen, säger att många har reagerat och ifrågasätter hur kommunen har agerat.

Enligt det beslut som togs i tekniska nämnden i december beror höjningen på att man anser att avgifterna är för låga.

Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden, håller inte med.

— Det är ett femårsavtal och slår man ut det på fem år är det inte så mycket pengar, och jämfört med övriga länet ligger vi lågt, där är arrendet mellan 8 500 och 11 000 kronor, säger Jörgensson.