Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat så har det rekryterats nya unga gruvguider till Taberg. Två av dem, Joan Jensen och Fanny Weiler Hagelin var med under onsdagskvällen tillsammans med de mer rutinerade Tabergsguiderna, Per-Olof Jern och Claes Frostfeldt. Hans Fransson, ordförande i gruvguiderna ledde vårens första utbildning.

– Det ska vara en bra historia, vi ska inte tråka ut besökarna med för många detaljer, säger Hans Fransson.

I Taberg finns hela nio arter, varav sex övervintrar. I berget finns bland annat stor fladdermus som har en vingbredd på nära en halvmeter. Där finns också gråskimlingen vars jaktljud är hörbart även för människor.

– Det ska låta ungefär som en gnisslande cykel och den finns också inne i stan. Så om ni någon gång befinner er på en plats med mycket insekter och hör det här ljudet, men inte ser en cykel, då är det säkert gråskimlingen, säger Hans Fransson.

Fanny Weiler Hagelin ska leda sina första guidningar till sommaren. Hon har besökt Taberg flera gånger i olika sammanhang och hörde själv av sig och anmälde sitt intresse.

– Jag tyckte att det var så spännande och att det skulle vara kul att vara guide.

Att berget innehåller många fladdermöss ser hon också som positivt:

– Jag älskar fladdermöss, de är så söta. Min familj har en sommarstuga där det brukar gå att se många fladdermöss, säger Fanny Weiler Hagelin.

Per-Olof Jern som brukar hålla i guidningarna var med för att uppdatera sig.

– Just fladdermössen är något som folk brukar tycka är spännande. Dessutom har intresset ökat och vi har fått kommunens naturvårdspris för vår verksamhet, sådant sporrar ju, säger han.