På sätt och vis inledde vi valrörelsen redan genom #jkpgåsikt som lanserades under våren 2017. Den första augusti sjösatte vi valplattformen #kandulova – där väljarna kan ställa vilka frågor de vill till sina lokala politiker. Därtill rapporterar vi så gott som dagligen på nyhetsplats om valet och den lokala politiken – genom nyhetsartiklar, porträtt och reportage.

Med det sagt kan ingen ställa krav på hur mycket eller på vilket sätt medierna ska rapportera. Medierna är inga statsorgan som är skyldiga att rapportera om allt och alla närhelst de vill. Vår journalistik styrs av nyhetsvärde – och partierna som utmanar redan representerade i kommunvalet är på inget sätt ointressanta. Däremot finns det naturligtvis en viss skillnad i vilken påverkan de bedöms ha i de lokala valen – vilket är en aspekt som väger tungt i bedömningen av vad vi gör och hur.

Dock har vi berättat om Fi:s satsning på kommunvalet på nyhetsplats. Partiet är registrerat för att svara på frågor i #kandulova och lika välkomna som övriga nysatsande eller ej ännu invalda partier att närvara i publiken under #jkpgåsikt – där publikmoderatorn gärna ger dem och andra ordet. Debatt- och insändarsidor är lika öppna för Fi som för andra – och partiet har i närtid fått en debattartikel om Pride publicerad hos oss.

Att säga att politiska partier har två kanaler att nå ut via inför ett val – medierna och reklam – tycker jag personligen känns förenklat. Via dialog och aktiv närvaro i sociala medier och fysiska möten med väljarna kan man nog gå långt på egen hand.

Annons

Medierna spelar som jag skrev inledningsvis en stor roll för demokratin, både före och efter val. Men att mena att man som parti diskrimineras för att man inte ges samma utrymme i våra kanaler i en valrörelse är att gå väl långt.

Journalistik ska naturligtvis vara balanserad men styrs inte av någon rättviseprincip – utan av nyhetsvärde. Och det kan mycket väl finnas kring såväl stora och etablerade som små och utmanande partier – i mångt och mycket beroende på hur de själva väljer att bedriva valrörelse och jobba politiskt.

Patricia Svensson

Onlinechef och stf ansvarig utgivare