Det blåste friskt när barnen på Torpaskolans fritidshem skulle springa "Crazy Race" på skolgården. Bakom startlinjen väntade de ivrigt på att loppet skulle gå av stapeln - uppgiften var att springa minst tre varv runt en hinderbana för att få ett pris.

Initiativet till loppet kom från pedagogerna, som ville uppmuntra till glädje i rörelse. Att barnen ska få röra på sig är en del av läroplanen, och just det här loppet hade tagit plats i liknande utformning på andra skolor i Jönköping. Barnen hade dessutom själva fått vara med och tycka till om hur banan skulle se ut. På frågan om vad de faktiskt tyckte om "Crazy Race"svarade de unisont att loppet var kul.

– Hindret där man sprang genom vatten var bäst, för då fick man svalka sig, menade Lucas, 7 år.

– Men också att loppet var så ansträngande och att man fick testa olika utmaningar, sa Måns.

Tillsammans sprang barnen 421 varv och 244 km.