Med bakgrund av att ambulansuppdragen ökade med uppemot 50 procent 2007-2012 iscensatte den politiska ledningen en utredning.

Tjänstemännen som fick uppdraget att se över verksamheten var färdiga med sitt arbete i augusti i år. Rapporten presenterades för landstingsstyrelsen samma månad och i samband med detta begärde också tidningen ut den.

Endast bakgrund och statistik lämnades ut. Hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig uppgav att nästa steg skulle bli att ta fram en åtgärdsplan.

Intervjuer togs bort

Men det visar sig att det fanns åtgärdsplan vid tillfället som tagits bort. Raderat i rapporten var också delen som innehöll intervjuer med ambulanssjukvården och SOS Alarm.

Inte heller politikerna i landstingsstyrelsen fick ta del av utredarnas fullständiga förslag vid sammanträdet i augusti.

– Det var inte färdigberett vid tillfället. Landstingsdirektören ställde sig inte bakom den ekonomiska aspekten, säger Mats Bojestig.

Landstingsdirektören Agneta Jansmyr svarar så här på frågan varför väsentliga delar i rapporten togs bort.

– Vi höll på att arbeta med materialet. Det är inte ovanligt att man måste fortsätta bearbeta förslagsdelen, säger hon.

Men det fanns ju ett färdigt förslag på åtgärder från utredarna. Varför hemlighölls detta för allmänheten?

– Det är ett arbetsmaterial fram till att det lämnar hälso- och sjukvårdsavdelningen, säger Agneta Jansmyr.

Olikhet om öppenhet

Håkan Jansson (M), ordförande i landstingsstyrelsen, ser inga problem i att han och övriga ledamöter i landstingsstyrelsen initialt inte fick ta del av alla uppgifter om utredningen.

– Vi har givit Mats och Agneta i uppgift att fördjupa sig i detta. Vi vet att det är dyrt och att vi måste vända på alla stenar, säger han.

Hur ser du på att allmänheten inte fick ta del av rapporten?

– Allt vi debatterar i landstinget ska inte ut i pressen. Vi har rätt att hantera det här som arbetsmaterial tills det är färdigutrett, säger Håkan Jansson.

Landstingsrådet Anna-Carin Magnusson (S) är av en annan uppfattning.

– Vi Socialdemokrater är alltid kritiska när det inte råder öppenhet och transparens. Vad tjänar vi på att inte vara öppna i ett sådant här ärende, säger hon.