JP har tidigare berättat att länsstyrelsen stoppat den planerade byggnationen med en våning på Ullstigens förskola i Taberg, som skulle ge plats för ytterligare 60 barn - närmare det dubbla antalet. Kommunen måste därför tillbaka till ritbordet och titta på nya möjligheter.

Trycket på framför allt förskolorna i Tabergsdalen är stort, och frustrationen växer bland föräldrar och personal. I går kväll mötte bland andra barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag (M) och planeringsstrategen Martin Höglund berörda ortsbor och personal från Månsarp och Taberg i Missionskyrkan.

Kommunen presenterade investeringsplanerna som ska råda bot på problemen. Inget är klubbat och klart - men bland de långt framskridna planerna märks en ny förskola i Sörsjöområdet och en nybyggnation i Månsarp.

Räcker inte

— I januari är det 92 inskrivna barn i Månsarp och utrymmet kommer inte att täcka behovet. Vi har fem avdelningar i dag och många barn är utplacerade på andra orter, sa någon som uppmanade planeringsstrategen att göra ett studiebesök.

Annons

En annan plan som väntas bli verklighet, är att alla sjätteklassare hämtas hem från Flahultsskolan som blir en ren högstadieskola. De övriga blir därmed renodlade F-6-skolor. Åsa förskolas två avdelningar väntas också att flyttas till den nybyggda enheten med sex avdelningar.

Mötesdeltagarna var positiva, men krävde också besked om konkreta tidsplaner och lösningar på de mer akuta problemen. Frågor som dock inte var lika lätta att svara på.

"Nödlösning"

När en förälder undrade om hon skulle kunna tvingas placera hennes barn i Norrahammar istället för i Taberg, blev svaret från planeringsstrateg Martin Höglund:

— I värsta fall skulle det kunna bli så. Men det är ju i så fall en nödlösning.

En annan röst sa:

— Vi har haft en ansträngd situation för förskolorna de senaste tio åren. Håller ni med eller har ni en helt annan bild?

AnneMarie Grennhag förklarade att en av de stora utmaningarna varit att hitta byggtomter i Tabergsdalen. Samtidigt slogs det under mötet fast att förskolorna i området hör till de mest prioriterade områdena just nu i kommunen.