LÄS MER: S vill prova sex timmars arbetsdag

I decennier har Vänsterpartiet drivit frågan om arbetstidsförkortning. Nu gör partiet ett nytt försök och lägger fram en motion om att arbetsdagen för personalen i hemtjänsten på prov kortas till sex timmar.

Ciczie Weidby, Moa-Sara Marakatt och Jonathan Frylén skriver att kommunen står inför stora problem: sjukskrivningarna bland personalen i äldreomsorgen ökar och behovet av nyrekrytering är stort.

Enligt V är arbetsförhållandena viktiga för att yrket ska bli attraktivt och för att locka ny personal. De menar att en kortare arbetsdag skulle ge mer återhämtning, tid för privatliv och färre sjukskrivningar.

De påpekar att den höga sjukfrånvaron är dålig för både ekonomin och kvaliteten i äldreomsorgen, med vikarier som tvingas hoppa runt och inte hinner lära känna sina omsorgstagare.

Annons

— Både kommunen och de anställda tjänar på det i slutändan. Personalen mår bättre och det blir färre sjukskrivningar, säger Jonathan Frylén.

Men det kostar också när mer personal behövs?

— Om folk inte orkar jobba heltid måste man ändå fylla upp med personal. Resultatet blir detsamma, men nu orkar de mest insatta och kunniga krafterna jobba vidare.

Partiet vill testa att förkorta arbetsdagen på en eller ett par arbetsplatser inom hemtjänsten och att försöket följs och utvärderas av forskare.

— Hemtjänsten är viktig för att samhället ska fungera. Det jobbar mycket kvinnor där, och de är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar, säger Jonathan Frylén.

S stödjer förslaget

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) säger att S stödjer V-förslaget. Partiet lyfte frågan om sex timmars arbetsdag i sitt kommunprogram. De vill att frågan om arbetstidsförkortning i omsorgen utreds. S, V och MP försökte få igenom en modell för arbetstidsförkortning inom omsorgen i budgeten 2017, men lyckades inte få med sig Alliansen eller SD i frågan.

— Inom vissa delar av välfärden ser man en oroväckande utveckling med ohälsa och tuffa arbetsvillkor. Vi tycker att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Ilan De Basso.