Habo kommun informerar på sin hemsida om planerade arbeten som kan innebära hindra i gång- och cykeltrafik eller längs bilvägar. Några arbeten har redan satt igång och andra planeras till augusti.

Vid infarten till Barrvägen pågår redan nu ett fjärrvärmearbete som påverkar trafiken och vägen är avstängd 13 juli- 20 augusti. Under arbetet hänvisas fordonstrafik via Hjovägen. Dock är gång- och cykelvägen öppen, så cyklister och fotgängare kan ta sig förbi arbetet som vanligt.

Vecka 32 genomförs förarbeten på gång- och cykelbanan vid Onkel Adams väg, 6-7 augusti, och på gångstigen som går längs järnvägen, 7-8 augusti. Sedan kommer man att utföra beläggningsarbete på båda vägarna under torsdagen den 9 augusti.

Under vecka 33 kommer man att utföra förarbeten och asfaltering på gång- och cykelvägen vid Tärngatan, den 13-16 augusti.

Under vecka 33 jobbar man även med Kyrkerydsvägen som är i så dåligt skicka att den behöver genomgå en mer omfattande upprustning än bara asfaltering. Den 15-17 augusti genomför man förarbeten längs vägen och framkomligheten kommer vara begränsad. Den 27-28 augusti kommer vägen vara avstängd medan man genomför tankbeläggning, ett arbete som blockerar hela vägens bredd, skriver kommunen på sin hemsida.