Sedan två veckor tillbaka har Trafikverket arbetat på väg 195. Det är en sträcka från Klockarpsvägen till infarten mot norra Bankeryd som får ny asfalt, totalt en sträcka på 3,8 kilometer.

Arbetet pågår från klockan sju på kvällen till klockan sex på morgonen och har tidvis lett till långa köer på väg 195, då trafiken måste lotsas förbi arbetsplatsen.

— Vi har haft ganska mycket köer. Vi börjar arbetet klockan sju på kvällen och det är de första timmarna som det har blivit köer, säger Johan Falk, projektledare på Trafikverket.

Mindre köer

Annons

Nu börjar emellertid arbetet att gå mot sitt slut. Trafikverket började från nedfarten mot Jönköping vid Klockarpsvägen och har sedan arbetat sig norrut. Om allt går enligt planerna så kommer arbetet nästa vecka att ske från Månserydskrysset fram till infarten mot norra Bankeryd, då väntas köerna bli mindre.

— Det försvinner en hel del trafik som går upp mot Mullsjö. Av den anledningen blir det mindre köer, säger Johan Falk.

Nästa vecka kommer arbetet att pågå under två nätter. Vägarbeten är beroende av väderförhållanden så planen kan ändras. Tanken är att fortsätta på 195:an natten mellan måndag och tisdag samt natten mellan tisdag och onsdag.

Annat arbete

Sedan görs istället ett asfalteringsarbete i Göteborgsbacken nätterna mellan onsdag och torsdag samt torsdag och fredag. Asfalteringsarbetet rör en två kilometer lång stäcka och trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen genom ett körfält i motsatt riktning. Även det arbetet kommer att utföras mellan sju på kvällen och sex på morgonen.

— Där kommer det att flyta på bättre. Vi kommer ha ett körfält öppet neråt och två körfält öppna uppåt under hela tiden, säger Johan Falk.

Veckan därpå fortsätter arbetet på väg 195 med det som då återstår. Arbetet påbörjas under måndagskvällen och det kan krävas ytterligare två eller tre nätter innan arbetet är helt klart.