Kent-Åke Svensson, Sim- och sporthallschef på Kultur- och fritidsförvaltningen, har fått i uppdrag att samla in prisuppgifter och kolla efter lämpliga leverantörer.

– Jag har inte kommit så långt ännu, och jag vet inte exakt hur kommunen har tänkt sig. Om man ska sätta upp flera under året eller om alla ska upp på en gång, säger Kent-Åke Svensson.

Initiativet började egentligen på simhallen. Det var föreningar som håller till i källaren som ville ha tillgång till en hjärtstartare för allmänheten. Detta då de lagt märke till att den som finns på simhallen sitter i personalrummet och inte kan nås av alla vilka tider som helst.

Flera hjärtstartare

Just nu håller kultur- och fritidsförvaltningen på att kolla på olika lösningar för att öka antalet hjärtstartare i kommunen.

– Vi kommer att sätta upp nya på sporthallar, i simhallar, bibliotek och offentliga platser, säger Göran Svensson.

Annons

Det finns redan i dag två stycken hjärtstartare utposterade på simhallarna som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för.

– Först måste vi gå igenom behovet och komma fram till var de ska sättas upp. Men under året ska de nya komma på plats, menar Göran Svensson.

För att hjärtstartare ska kunna användas krävs det också at man har kunniga personer i närheten som vet hur man ska gå till väga för att använda den. Det ska man kolla på en smidig lösning för, menar Göran Svensson.

Så fungerar den

Kent-Åke Svensson förklarar hur en hjärtstartare fungerar. Den ska kunna användas av vem som helst och numera är de enklare att använda, förklarar han.

När man öppnar lådan så finns det en startknapp. Sedan guidas man av en röst som säger om man gör rätt och fel genom hela processen.

– Mellan laddningarna så ska man göra 30 vanliga kompressioner, och två inandningar, säger Kent-Åke Svensson.

All personal på badhuset utbildas i hur apparaten fungerar. Man kan även gå kurser där för att lära sig.