Vi kan konstatera att byggen inte är någon rätlinjig historia där det går att se framsteg varje vecka. Vissa moment som grund och framdragning av ledningar tar flera veckor, medan resandet av väggar kan gå på ett fåtal dagar. GT Västs bygge vid Jönköpingsvägen i Vaggeryd är ett exempel på detta. Sedan del 3 i vår byggserie publicerades har man där gått från grus och sten till halvfärdig fastighet.

Så såg det ut då: Del I, 1 oktober, Del II, 22 oktober, Del III, 14 november

Avancerar snabbt

I hörnet Badplatsvägen och Jönköpingsvägen handlade det länge om att lägga rör och ledningar under jord. Nu avancerar bygget snabbt med bottenplatta, isolering och armering.

Zenergys bygge vid Läkaregatan i Skillingaryd stod översnöat och stilla i slutet av veckan.

— Planen är att de ska vara klara för uthyrning under april/maj nästa år, säger företagets vd Olle Magnusson.

De modullägenheter som planeras är de som går fortast att få på plats när det väl sätter igång. Lägenheterna görs i princip helt färdiga i fabrik och behöver bara ställas på plats och kopplas in på vatten-, el-, avlopps- och fibernäten.

Annons

Zenergy har också fått en ettårig option på att köpa ett 48 000 kvadratmeter stort markområde mellan Riksettan och järnvägen, mitt emot företagets fabrik.

En prisfråga

I kvarteret Gästgivaren, ”Mejeriet”, i Skillingaryd ska kommunala bostadsbolaget VSBo bygga två hyreshus. Frågan nu är vilket kvadratmeterpris kommunen ska sätta på den planerade tomten.

Mellan Karlavägen och Frideborgsvägen i Vaggeryd ligger två tomter i kvarteret Karlsborg. Husen som stod på dem är rivna och nu är en ändring av detaljplanen, som möjliggör byggnader i fyra våningar, ute på granskning.

En ändrad detaljplan – ute på granskning, är även läget för ett område med 47 tomter på Västra strand. Tomterna ska placeras i en förtätning i området på båda sidor av Slåttergatan mot Bondstorpsvägen.

En tredje plan

En tredje detaljplan – men för ny mark – som också ställs ut på granskning är det länge planerade bostadsområdet Götarps hage i södra delen av Vaggeryds tätort. Där kommer åsikterna om planen inte från omkringboende fastighetsägare, utan från naturvårdsintressen.

För Skillingaryds del har det lämnats in ett förslag om att utveckla samhället västerut på Sturegatans norra sida:

— Enligt översiktsplanen ser det ut som om det området ingår i grönplanen – som håller på att ses över. Detta ska vi titta på i våra strategiska dokument, säger samhällsutvecklaren Tina Blomster.