För ett antal år sedan var det stort för en liten ort att få sin första rondell. Visserligen inga trafikljus, men åtminstone ett litet tecken på att trafiken – och därmed orten – växer.

Under de senaste 10–15 åren har också husen skjutit i höjden och nu är det dags för nästa steg – inte heller bilarna får plats i ett plan!

Nedsänkt i marken

— Parkeringshuset är ett måste om vi inte ska behöva förhandla med den intilliggande fastighetsägaren om ännu fler platser. Hemköp har redan ställt sig positiva – och de gynnas ju av det utökade kundunderlaget som de boende kommer att utgöra, säger fastighetschefen Torbjörn Isaksson.

I bilden syns parkeringshuset inritat strax höger om mitten. Det är i två våningar, med det undre planet nedsänkt i marken. Sänkningen och omkringliggande växtlighet ska göra att det inte stör omgivningen.

Annons

Planen är att parkeringshuset ska innehålla 64 platser, varav 10 med laddning för elbilar. Ett av planen ska vara reserverat för boende i de två punkthusen som kommer att innehålla 50 lägenheter, medan det andra kommer att höra till äldreboendet.

En annan vinkel

Ytterligare en skillnad i 2018 års planskiss jämfört med den från juni 2017 är att äldreboendets form och placering på tomten har ändrats. Istället för att ligga i vinkel mot Storgatan, ligger den nu mer i linje med områdets andra byggnader. Det som är grönt i skissen visar ett ljusschakt eller vinterträdgård i mitten av huskroppen.

— Vad som inte syns på skissen är promenadstråket längs vattenspegeln norr om fastigheten. Den var i den tidigare planen tänkt att se ut som en brygga och vara i trä, men med tanke på brandsäkerhet och möjligheten att komma fram med en brandbil valde vi att istället ha den asfalterad, säger Isaksson.

I höjdled kommer delen mot Storgatan, ovanför köket och matsalen, att vara fem våningar högt, med lägenheter i trygghetsboende. En mellandel blir i fyra våningsplan, medan själva äldreboendet är i tre plan. Tripp, trapp, trull alltså!

Tvåårig byggplats

Tidsplanen är att upphandla en byggentreprenör under våren, påbörja bygget efter semestern och att de första hyresgästerna ska kunna flytta in i januari 2020 – om knappt två år alltså. Men då ska VSBOs intilliggande punkthus redan stå på plats. Där ska anbuden ha kommit in redan på måndag, för tänkt byggstart under våren och färdigställande året därpå.

— Att VSBo nu hinner före gör att det blir ont om plats för oss att ställa byggbaracker på. Men platsen där Farmen har haft sitt läger i två år är ju en möjlighet, säger fastighetschefen.