Låter polisen Öxnehaga centrum fullt medvetet bli kravallplats i Jönköpings kommun?

Dag efter dag har polisen i Jönköping under jul- och nyårshelgen låtit Öxnehaga centrum bli en tummelplats för kommunens värsta orosmoment. Där ungdomar från 12 till 18 år tillåtits leva loppan med otillåten raketskjutning och fönsterkrossning.

Annons

Anmälningar eller försök till anmälningar har besvarats med nedlåtenhet eller fullständig ohörsamhet. Jag vet - det är ju inte polisen som är boven! Det är ju knarkmaffian, spritlangargänget och andra som vill krama pengar ur ungdomsgrupperna, som står bakom.

Det är med gråten i halsen jag ser centrumförstörelsen breda ut sig med inkastade raketer i bibliotekets bokinkast och sak samma vad gäller lokaler för alla boendes trevnad och förströelse. Eller vissa som utsätts för detsamma bara därför de någon gång sagt åt vandaler att låta bli att kasta ägg i fönster eller måla otillåten graffiti på väggarna. Trivialiteter i polisens ögon i jämförelse med annat väsentligt! Eller hur ska det tolkas?

Föräldrar med barn mellan 12 - 18 års ålder där barnen driver runt i centrum, var finns ni då? Polis och väktare springer runt och försöker fånga den som kastade stenen som krossade rutan i biblioteket eller tände raketen som nästan vållade en katastrof. Fattar inte ni att det finns ett ansvar för sina barn? Eller tycker ni allt är bra så länge ingen kommer på att det är just ditt barn som är den skyldige i sammanhanget. Tänk om och tänk på barnet i stället för på dig själv!

Nu söker jag föräldrar med ansvarskänsla för sina barns framtid och som vill skapa en god tillvaro för alla. Låt oss samarbeta för ett bättre samhälle där polisen blir vår stöttepelare.

Göte Karlsson