Minoritetsstyret S, C, L och MP bildar ett block och oppositionsblocket består av M och KD. Utanför blocken hamnar SD och V, också i opposition. Så ser det nuvarande läget ut men Jerry Hansson hoppas att det kan förändras.

– Styret är inte helt klart. Vi för samtal med alla partier och vill helst ha ett stabilt samarbete med S och MP, säger han.

Relaterat: Jönköping får minst två nya kommunalråd

Enligt de uppgifter tidningen har fått är det inte särskilt troligt att ni skulle kunna ingå i ett minoritetsstyre. Hur kommer ni att agera om ni hamnar utanför blocken?

– Det primära för oss är att få igenom vår politik. Rent valtekniskt skulle vi kunna samarbeta också med M och KD genom att bilda ett valtekniskt block där vi kan ta mandat i nämnder. Vi får en utslagsgivande röst i kommunfullmäktige och är fria att ta ställning i varje enskild fråga. Och man kan inte ta oss för givna, säger Jerry Hansson.

Vänsterpartiet var emot parlamentariska kommitténs förslag att utöka antalet kommunalråd i Jönköping.

– Vi har inte varit för fler kommunalråd utan vill i stället ha mer makt i de politiska nämnderna. Det här förslaget handlar om att få ihop en bred majoritet och det blir fler kockar som ska bestämma, sade Jerry Hansson i våras när förslaget presenterades.

Mandaten

Socialdemokraterna: 23 mandat, Centerpartiet: 7 mandat, Liberalerna: 4 mandat, Miljöpartiet: ..

Mandaten

Socialdemokraterna: 23 mandat, Centerpartiet: 7 mandat, Liberalerna: 4 mandat, Miljöpartiet: 4 mandat. Tillsammans har de 38 mandat

Vänsterpartiet: 5 mandat

Sverigedemokraterna: 10 mandat

Kristdemokraterna: 14 mandat, Moderaterna: 14 mandat. Tillsammans har de 28 mandat.

Annons

Att ha makt i de politiska nämnderna vill alla partier ha. Det är där de politiska frågorna stöts och blöts, det är nämndpolitikerna som har direktkontakten med sina områden som skola, äldrevård eller stadsbyggnad. Därför är båda blocken intresserade av att rent valtekniskt samverka med Vänsterpartiet. Då handlar det om att påverka maktförhållandena i de politiska nämnderna.

Anders Samuelsson (C), säger att förhandlingarna med S, L och MP har ambitionen att få till ett mittenstyre. Där är det inte aktuellt att ta med Vänsterpartiet.

– Däremot kan det vara intressant med en rent valteknisk samverkan, säger han.

Det kan exempelvis gå till så att ett litet parti kan få insyn som ersättare i alla politiska nämnder mot att det största blocket kan säkra sin majoritet i samma nämnder. Också oppositionsblocket M och KD skulle kunna tjäna på en valteknisk samverkan med Vänsterpartiet.

FOTNOT: I en tidigare version av artikeln och i pappersupplagen publicerades uppgifter om att Jönköping får ett majoritetsstyre. Det är felaktigt. Istället handlar det om ett minoritetsstyre med 38 mandat.