— 78 procent av tjejerna säger att deras livsutrymme är begränsat, 83 procent säger att de är kontrollerade i undersökningen "Varken hora eller kuvad", säger Amineh Kakabaveh. Mer än hälften får inte sporta eller delta i undervisning om sex och samlevnad eller simning.

Det är just det här som är hedersförtryck, menar hon, kontrollen av ditt privata liv. Det börjar väldigt tidigt, med att föräldrarna pratar om att barnen ska giftas bort.

— Det är dystert och alarmerande. Vi ska inte skapa könsapartheid. Sverige har i hundra år kämpat för lika rättigheter. Men med till exempel könsseparata badtider blir det särbehandling av barn.

DET ÄR VIKTIGT att poängtera, säger Kakabaveh, att hederskulturen inte har med en enda religion att göra.

— I våra undersökningar är det kristna-ortodoxa och flickor från Latinamerika, Indien och Bangladesh som också är utsatta för hedersförtryck. Det har inte just med islam att göra.

Är det lika utbrett med hedersförtryck inom kristendomen?

— Ja, särskilt bland kristna-ortodoxa och katoliker. Två katolska tjejer från Latinamerika kom fram till mig i Göteborg och sa att de inte får träffa nån kille om de inte är gifta. Du kan inte ha sex före äktenskapet, till exempel.

NÄR VI PRATAR hederskultur i Sverige - Fadime och framåt – finns där ofta våldsinslag. Man tar sig rätt att i hederns/islams namn begå brott.

Finns det våldsinslag även inom kristen hederskultur?

— Fadime och andra kurdiska kvinnor från Mellanöstern har velat säga ifrån, de har kämpat för sina rättigheter. I Sverige vill de inte vara tysta. Muslimerna är inte per automatik mer våldsamma än några andra. Men hederskulturen är våldsam, och det finns i den här attityden att du som kvinna ägs av mannen. Man ser kvinnan som en ägodel, som i Sverige under 1800-talet.

Kakabaveh menar att människor från Mellanöstern inte "per automatik är mer våldsamma". Det finns män som står upp för mer frihet för kvinnor, till exempel inom kurdiska befrielserörelser.

Annons

— Så man kan inte dra alla över en kam. Och hedersförtryck handlar inte bara om våld. Man slår inte i varje familj. Men barnen uppfostras till att vara tysta.

DET KAN VARA ett förtryck med integrerade badhus också, i det att kvinnor blir betafsade.

Vad säger du till dem som menar att man genom separata badtider kan lösa detta förtrycksproblem?

— Om samhället ska ta itu med sexuella trakasserier går det inte att bara se kvinnan som ett offer. Man måste se till att förövarna ska ta ansvar, inte kvinnorna, inte barnen.

I Sverige har vi separerade omklädningsrum. Varför kan vi inte ha separerade pooler?

— Men varför ska det bara gälla invandrare, inte svenskar? Det är rasistiskt att särbehandla kvinnor och barn med hänvisning till deras kultur och religion. I Sverige ska alla vara lika.

Den kvinna som utsätts för sexuellt ofredande i badhuset är ju ett offer. Eller är hon något mer?

— De som ser kvinnan som sexuell varelse ser det så. Men samhället ska inte hjälpa de här killarna genom att separera kvinnorna.

Är kvinnan en sexuell varelse?

— Nej. I hederskulturen ser man henne som det, i starkt patriarkala strukturer gör man det. Och det finns de i Sverige som tycker det. Men det är inte allmänhetens åsikt.

Vad är kvinnan, då? Om vi inte ska se henne som offer och inte som sexuell varelse?

— Vad är en man, då?

Ja, vad är en man?

— Du är en varelse, en människa, som ska finnas till på lika villkor som alla andra. Brösten och könsorganen ska inte skilja oss åt. I svensk grundlag har alla människor lika värde. Men om Sverige gör kvinnor till offer, istället för att lägga ansvaret på förövarna, kommer vi aldrig att lösa det här problemet med badbesök.

Bara för att det på badhus finns de som inte kan sköta sig, ska inte samhället förändra sig, hävdar Kakabaveh.

— Det är förövarna som ska ändra sig. Det är de som ska straffas.

DAN SYLVEBO

Politisk redaktör