Redan vid höstterminens start hoppades skolan att modulerna med extra klassrum och grupprum skulle vara på plats vid Tenhultsskolan, men åtgärderna har dröjt. Tidigare har brist på personal och planering på tekniska kontoret angivits som anledning till att flera liknande projekt dragit ut på tiden.

Nu står paviljongerna färdiga på skolgården i väntan på att eleverna ska flytta in.

– Det känns jättekul, nu närmar det sig inflyttning. De håller på med de allra sista justeringarna och kontrollerna nu, säger Cecilia Larsson, tillförordnad rektor på Tenhultsskolan.

Oväntad ökning av elever

Skolan har varit trångbodd under de senaste åren efter att antalet elever har ökat oväntat mycket. Läsåret 2015/2016 låg elevantalet på cirka 460 elever, i år är de cirka 540 som går i F-6.

– Under 2015 valde cirka 85 procent av eleverna folkbokförda i området Tenhultsskolan, övriga elever valde annan skola. I dagsläget väljer 98 procent Tenhultsskolan, har Martin Höglund, planeringsstrateg på utbildningsförvaltningen tidigare sagt till Jönköpings-Posten.

"Glada för mer utrymme"

I början av vårterminen kommer de fyra klasserna i årskurs två att flytta in i sina nya klassrum. Även grupprum, toaletter och korridorer finns i paviljongerna som står på en av skolans tre skolgårdar.

Annons

– Hösten har ändå fungerat bra efter förutsättningarna, men nu är vi är glada att vi äntligen får mer utrymme, säger Cecilia Larsson.

Relaterat: Elever får trängas i väntan på större lokaler