Efter upprop och godkännande av dagordning drog mötet igång.

Som tidningen tidigare skrivit om har kommunstyrelsen föreslagit att man ska bevilja att barn- och utbildningsnämnden får en budgetförstärkning på 2,25 miljoner kronor för att täcka upp det underskott som prognosen visar på. Kommunfullmäktige godkände förslaget och det var många som ville framföra sin åsikt om situationen.

– Det är en beklagansvärd situation vi hamnat i. Vi har kommit sent med detta beslutet och det har gett en extra press på personalen. Utbildnings förvaltningen gav tidigare en signal på att de behövde ha en högre budget men fick ett nej från majoriteten, säger Susanne Wahlström (M).

"Sanning med modifikation"

Susanne Wahlström tog även upp att fritidspedagogerna är en annan grupp som skickar signaler på att deras barngrupper är stora.

Kristdemokraterna ställde sig också bakom beslutet och ville svara Susanne Wahlström (M).

– Vi ställer oss bakom detta förslag. Susanne Wahlström, du säger att vi dragit ner budgeten men det stämmer inte. De har varje år fått en ökad budget, så det är en sanning med modifikation, säger Hans Jarstig (KD)

Susanne Wahlström gick upp i talarstolen igen för att svara Hans Jarstig.

– Ja, ni har gett BUN utökad budget men förvaltningen har faktiskt lagt in en ansökan om en ökad budget men majoriteten har sagt nej. Vi kan ju se nu att de pengarna skulle ha behövt, svarar Susanne Wahlström (M).

Annons

Även Morgan Malmborg (obunden) yrkade bifall för förslaget och han vill även se en granskning av hanteringen av barn- och utbildningsnämnden.

"Dumt och kortsiktigt"

Liberalerna hade ingen avvikande åsikt utan yrkade även de på bifall.

– Det hade varit alldeles för få månader att vända detta på. Jag vill även säga att en del av sparförslagen var dåligt genomtänkta. Till exempel att skjuta en månad på startdatum för de barnen som skulle skolans in. Det skulle ha kosta mycket i statskassan när föräldrar skulle behöva vara hemma med sina barn. Det var ett dumt och kortsiktigt förslag, säger Anders Rickman (L).

– Denna budgetförstärkning är nödvändig för att hålla personaltätheten. Jag träffar många inom personalen som säger att de inte hinner se barnen. Vi yrkar bifall och jag håller med Susanne Wahlström om att fritidshemmen behöver mer stöd, säger Hanna Englund (C).

Sedan var det en enhällig kommunfullmäktige som godkände beslutet.

Relaterat: Förskolan i Habo får extra pengar - slipper minska på personaltätheten