När SOM-institutet vid Göteborgs universitet hösten 2017 ställde frågan ”Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?” placerade nästan hälften av de tillfrågade oro för ökad främlingsfientlighet som något som det fann ”mycket oroande”, medan knappt var fjärde uppgav oro för ökat antal flyktingar.

Allra mest oro hos svenskarna skapar förändringar i jordens klimat (61 procent) och miljöförstöring (61 procent) följt av terrorism (60 procent) och ökad antibiotikaresistens 55 procent).

Oro för ökad främlingsfientlighet

Vad som oroat svenskarna mest har förändrats över tid och det finns också stora skillnader mellan vad som oroar personer beroende på vilket parti de brukar rösta på.

Oro för ökad främlingsfientlighet har mätts i SOM-undersökningarna sedan 2013 och då angav 38 procent detta som ett stort orosmoln. Sedan sjönk procenttalet något året därpå, för att sedan öka mellan 2015-2017. I den senaste undersökningen, hösten 2017, var det nästan varannan person (45 procent) som var mycket oroade för en ökad främlingsfientlighet i samhället.

Fakta: Tio samhällsområden som svenskar oroar sig för mest, SOM-undersökning 2017

Inom parentes anges andelen i procent 2016. Frågan som ställdes var: ”Om du ser till läge..

Fakta: Tio samhällsområden som svenskar oroar sig för mest, SOM-undersökning 2017

Inom parentes anges andelen i procent 2016. Frågan som ställdes var: ”Om du ser till läget idag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?”

Andel som svarade ”mycket orolig” om olika områden:

1) Förändringar i jordens klimat, 61 procent (49)

2) Miljöförstöring, 61 procent (47)

3) Terrorism, 60 procent (48)

4) Ökad antibiotikaresistens, 55 procent (49)

5) Ökad främlingsfrihet, 48 procent (45)

6) Organiserad brottslighet, 48 procent (33)

7) Ökat antal flyktingar 37 procent (37)

8) Religiösa motsättningar, 37 procent (30)

9) Politisk extremism, 37 procent (29)

10) Ökad stress i arbetslivet, 35 procent (34)

Källa: SOM-institutet

Annons

De mest oroliga väljarna hos Vänsterpartiet och hos Sverigedemokraterna oroar sig för helt olika saker.
Foto: Tore

Oro för fler flyktingar

Oro för ett ökat antal flyktingar har mätts ännu fler år tillbaka. 1993 var 39 procent av de tillfrågande mycket oroade för att antalet flyktingar skulle öka, men därefter har oron varit betydligt mindre.

Mellan åren 2011-2016 ökade oron igen för att sedan, mellan åren 2016 och 2017 varken öka eller minska: undersökningarna från båda åren visade att 37 procent var mycket oroade för ett ökat antal flyktingar i samhället.

Vänsterpartister är räddast

SOM-undersökningarna visar också att partitillhörighet spelar stor roll för vad man oroar sig för allra mest.

Vänsterpartiets väljare är till exempel 2017 allra mest oroade (svarsalternativet ”mycket oroade”) för ökad främlingsfientlighet i samhället (84 procent), medan de inte är särskilt oroade över ökat antal flyktingar (16 procent). Sverigedemokraternas väljare upplever det precis tvärt om: de är rädda för att antalet flyktingar ska öka (89 procent), men inte särskilt oroade för ökad främlingsfientlighet (23 procent).

Viktigaste samhällsfrågan just nu

I en annan frågeställning som SOM-institutet använde hösten 2017 handlar det om vilka eller vilka frågor och samhällsproblem som svenskarna anser vara viktigast. Här hamnar miljöfrågorna långt ner på skalan, endast tio procent ser det som den viktigaste frågan, och istället är det området invandring och integration som de allra flesta, 43 procent, tycker är den viktigaste frågan. Det här gör 2018 till ett ovanligt valår eftersom de viktigaste samhällsfrågorna, enligt SOM-institutets undersökningar, ända fram till 2014 varit sjukvård, miljö eller arbetsmarknad.

Tisdagen den 29 maj kommer Jönköpings-Posten att hålla en debatt på Harrys, #jkpgåsikt, som handlar om just integration och främlingsfientlighet under rubriken ”Vad är vi rädda för egentligen?”.

Fotnot: Den nationella SOM-undersökning består av sex delundersökningar där var och en är riksrepresentativ med ett urval på 3400 personer mellan 16 och 85 år.

LÄS MER: ”Det stör inte när någon är halvnaken – men det stör om man är heltäckt”

LÄS MER: Så arbetar Ikea med mångfald – var tredje med utländsk härkomst

LÄS MER: 30-tal nationaliteter får Ikea och Kamprads arv att gå runt

LÄS MER: Integration i fokus på nästa #jkpgåsikt

Fakta: Tio viktigaste samhällsfrågorna SOM-undersökningen 2017

Inom parentes anges andelen i procent 2016. Svar på frågan: ”Vilken eller vilka frågor el..

Fakta: Tio viktigaste samhällsfrågorna SOM-undersökningen 2017

Inom parentes anges andelen i procent 2016. Svar på frågan: ”Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag?”

1) Invandring/integration, 43 procent (45)

2) Sjukvård, 37 procent (29)

3) Skola/utbildning, 30 procent (34)

4) Lag och ordning, 17 procent (12)

5) Sociala frågor, 15 procent (12)

6) Äldrefrågor, 14 procent (14)

7) Miljö/energi, 10 procent (9)

8) Arbetsmarknad, 9 procent (13)

9) Bostadsfrågor, 5 procent (6)

10) Demokrati/rättigheter, 5 procent (3)

Källa: SOM-institutet