Det finns nya skyltar vid träden, gamla träd är borttagna, det finns nya fina soffor och bord och en grillplats. Stort tack, det har blivit jättefint! Men ingen soptunna/papperskorg vid grillplatsen!

Den 20 maj skrev jag till kommunen och berömde för den fina parken och påpekade bristen på soptunna och vad det kan medföra i form av nedskräpning. Efter påstötningar, och förvecklingar gällande vem som hade hand om ärendet, (och vem som hade lust att svara?) fick jag den 10 juni svar från stadsbyggnadskontoret. Jodå, en soptunna var beställd och skulle sättas upp. När den kommit.

Den 29 juli fanns fortfarande ingen tunna. Däremot en del skräp. Jag skrev då återigen till stadsbyggnadskontoret. Förklarade att jag förstod att det var en mycket speciell tunna som skulle sättas dit, eftersom det tagit sådan tid, men kunde man kanske tänka sig att fixa dit en tillfällig så länge? Inget svar. Och ingen tunna.

Jag förundras över rutinerna på stadsbyggnadskontoret. När man gör så fint i Skogsparken och anlägger en grillplats, är det inte då också rimligt att man planerar för, och beställer en soptunna så den kan vara på plats ungefär samtidigt som grillplatsen är klar?

Birgitta Gustavsson