I Dag Hammarskjölds födelsestad Jönköping skulle lokaltidningarna i veckor vara fyllda av den ofattbara händelsen och vidden av den.

”Hammarskjölds död en internationell katastrof. Världen står inför en akut kris”, skrev JP över hela förstasidan den 19 september. Och i en annan rubrik: ”Mycket tyder på att planet utsatts för beskjutning och därefter brinnande störtat”. Ett ögonvittne på olycksplatsen kunde berätta om ”förkolnade och stympade kroppar som låg spridda bland de glödande flygplansspillrorna”.

Tidningen ringer runt till stadens mest bemärkta personer för att få ett uttalande. Landshövding Allan Nordenstam, borgmästaren Nils Rappe, Flickskolans rektor Kerstin Samuelsson tillsammans med lärarkollegerna Linnea Hörlén och Karin Berner uttalade sig. Bilder visads på födelsehuset Östra Storgatan 91 där Hammarskjöld föddes 1905 och kanslibiträdet Märta Carlsson på pastorsexpeditionen i Kristine församling fotograferades med födelseboken där Dag Hammarskjölds namn står inskrivet.

Stad i sorg

Dagen därpå visar JP bilder av en stad i sorg. Flaggor på halv stång, I butikerna Hammarskjölds fotografi draperat i sorgflor. I hans församlingsyrka – Kristine kyrka – hölls en minnesgudstjänst där landshövding Nordenstam höll tal,

I USA sa president John Kennedy i ett tal att ”Världen har mist en fredens stjärna”. Amerikanska kongressen utlyste penningsummor för att utreda Hammarskjölds död.

Sveriges regering tog beslut om statsbegravning. Höga gäster hade redan aviserat sin närvaro vid begravningen, bland dem USA:s vicepresident Lyndon Johnson.

Annons

Nästan hela kungafamiljen skulle närvara, främst kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise, kronprinsen Carl Gustaf, hans systrar, prins Wilhelm och prins Bertil.

Blottade huvuden

Dag Hammarskjöld begravdes i Uppsala domkyrka, staden där hans far varit landshövding och där Dag efter flytten från Jönköping vuxit upp.

Dagen före begravningen hade allmänheten möjlighet att defilera vid kistan. JP berättade om alla de tusentals människor som längs kortegevägen från Stockholm till Uppsala visat sin vördnad inför katafalken och stått där med blottade huvuden.

I Jönköping organiserades ett fackeltåg från Dag Hammarskölds födelsehus till Rådhusparken där prästen Folke Hyltén-Cavallius höll minnestal.

Tidningarna hyllade i sina runor ”Mannen som varit innehavare av världens omöjligaste arbete” I JP skrev på ledarplats denna dag chefredaktör Yngve Hamrin att ”Dag Hammarskjöld, den store resenären, nu hade kommit till ro” ”Han stiger i dag fram som det stora personliga föredöme som han var och placerar tidens alla falska idoler av vad slag de vara må, där de höra hemma och kommer dem att framträda i sina rätta dvärgamått”.

FN:s alla fanor

Begravningsförrättare var förre ärkebiskopen Erling Eidem. Kistan var omgiven av alla de 100 FN-staternas fanor och i den väldiga blomsterskörden fanns blommor från världens alla stadsöverhuvuden.

I flera av landets kyrkor ringde klockorna och efter akten stannade hela Sverige upp i en tyst minut för Dag Hammarskjöld. I Jönköping stannade bilarna och bussarna mitt på Östra Storgatan och fotgängarna stannade upp mitt i steget.

Hos föräldrarna

Dag Hammarskjöld ligger begravd mellan mamma Agnes och pappa Hjalmar under den mäktiga gravstenen på familjegraven på Uppsala kyrkogård.