Till Jönköpings 700-årsjubileum 1984 uppvaktade representanter för stadens näringsliv Jönköping med skulpturen ”Jönköpings nya våg” som under stor uppmärksamhet placerades vid Munksjöns västra strand.

Skulpturen i form av en fontän väckte dock genast Jönköpingsbornas irritation. Mest för att den blötte ner folk som promenerade över Slottsbron, men också på grund av att vattenkaskaden fick somliga att associera till en urinstråle.

Så efter många klagomål om att vattenstrålen var fel inställd, att den väckte fel associationer, att Slottsbron blev blöt och vägbanan slirig löste man efter något år problemet. Konstverket fick stå kvar på sin gamla plats medan vattenkanonen flyttades något hundratal meter bort.

Men nu - nu verkar den vara borta.

Ja, det händer att offentliga konstverk försvinner. Eller av olika anledningar omplaceras. Det är fler vi undrar över. Till exempel brunnen på Dag Hammarskjölds plats, ”Eternellerna” vid gamla servicehuset Dalvikshöjden och flera fina textila verk som inte längre hänger där de brukade hänga.

Kanske dags för någon slags inventering av den offentliga konsten. Alla verk bör någonstans finnas dokumenterade. Men hur många finns kvar som minns och kan fråga?