Som det mesta i stadsbilden förändras så har också miljön kring Västra Torget förändrats.

Annons

Många som har gått i Flickskolan på Gjuterigatan i Jönköping minns nog de större likadana vita hus som låg vid den plats där bland annat Pingstkyrkan ligger i dag. Det var arbetarbostäder för Tändsticksfabrikens personal och kallades allmänt för ”Bostäderna”. Jönköpings Tändsticksfabrik hade vid den tiden god lönsamhet och byggde redan på 1870-talet sina första bostäder vid Pilgatan nära Västra Torget. Husen var byggda i tegel i två våningar i parallella rader efter mönster från brukssamhällena. År 1916 tillkom också "Långholmen" strax intill, en byggnad som ännu finns kvar.

Där de två höghusen på Pilgatan ligger i dag var det tidigare låg kåkbebyggelse, så också kring större delen av torget. Från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet genomgick torget stor förändring när det mesta av det gamla revs. I dag dominerar den moderna bebyggelsen även om det österut finns några av de fina gamla trähusen kvar.

Precis som det på Östra Torget förr hölls politiska möten blev även Västra Torget en plats där legendariska partiledare som Bertil Ohlin, Jarl Hjalmarsson och Gunnar Heckscher valtalade. Senare kom även Olof Palme till torget och norra delen av torget kallas i dag Olof Palmes plats.

Det som på 1880-talet hette Västra salutorget är än i dag Jönköpings marknadsplats, en av de större i landet. Dock inskränker sig torghandeln till lördagar, övriga dagar är torget parkeringsplats. Då och då dyker förslag upp om att flytta torget, till exempel till Tändsticksområdet, men det förslaget har runnit ut i sanden.