Drömmen om vätgassamhället är långt ifrån en vision. I framtiden är det inte omöjligt att våra bilar, bussar och lastbilar körs på vätgas.

Bränsleceller och vätgas

Bränslecellsbilarna bygger i grunden på samma teknik som dagens elbilar. I fordonets bränsl..

Bränsleceller och vätgas

Bränslecellsbilarna bygger i grunden på samma teknik som dagens elbilar. I fordonets bränslecell används väte och syre från omgivningen för att framställa el som laddar bilens batterier. Fördelen är att fordonen kan tankas lika snabbt som en bensinbil samtidigt som miljöpåverkan blir minimal eftersom den enda avgas som avges är vanligt vatten.

Investeringskostnaden för vätgasmacken på Arlanda låg på mellan 10-15 miljoner kronor, varav hälften betalades av EU. För den som tankar vätgas blir bränslekostnaden runt åtta kronor per mil.

Och med vätgasdrivna flygplan skulle vi till och med kunna lösa flygtrafikens klimatpåverkan.

"En aktuell fråga"

Fördelen med tekniken är uppenbar eftersom fordonen bara släpper ut vattenånga ur avgasröret.

Annons

Nackdelen är att det fortfarande finns få bilar på marknaden och att tekniken är dyr. Dessutom finns det få tankställen. I dag finns det endast en mack på Arlanda, samt en i Göteborg och en i Malmö. Men fler är på gång. Enligt förespråkarna skulle en tankstation i Jönköping kunna rita om spelplanen rejält och skapa förutsättningar för bilister, och på sikt även bussbolag och åkerier, som trafikerar landets storstäder.

För länets Klimatråd är frågan högst aktuell, enligt Andreas Olsson.

— När det handlar om vätgasmackar skulle Jönköping absolut kunna ha en tankstation om ett eller två år, säger han.

Men än så länge finns det inga konkreta planer. Däremot har konsultbolaget Sweco, som är ett av företagen som driver på utvecklingen, uppvaktat länsstyrelsen flera gånger för att få till en förstudie.

— Någon kommer vara tvungen att göra investeringen förr eller senare. Sen är bara frågan hur man ska få konsumenterna att få upp ögonen för dessa bilar, och om vi ska jobba på samma sätt som med elbilarna. Det vill säga om kommunerna ska gå före och köpa in bilarna.

Bra för energibolagen

Samtidigt är vätgasutbyggnaden inte bara en aktuell konsumentfråga. På sikt kan infrastrukturen även ge länets energibolag nya intäktsmöjligeter. Det menar Göran Hansson som är vd på Värnamo Energi. För att framställa vätgas på ett miljövänligt sätt måste man nämligen använda stora mängder el. Energin används till att spjälka vatten till syre och väte.

— Med all den förnybara energi som vi kommer att ha i framtiden kommer vi ibland att få våldsamma energiöverskott. Då kan det vara tänkbart att göra om energin till vätgas. Sådana försök ser man bland annat i Tyskland, och vi skulle kunna bidra som en liten producent i ett sådant läge, säger Göran Hansson.