Läs mer: Så blir den nya stadsfesten H20 Jönköping

Under H2O- festivalen i Jönköping som pågår i elva dagar, med start 17:e augusti, passar konstnärshuset Svavel på att starta sin utställningsperiod. På torsdag är det vernissage på Svavelsticksgränd på Tändsticksområdet.

— För oss var det ett tema som kändes passande. Vatten är en förutsättning för liv, det är en frihetskänsla, säger Ulla Hultberg som de senaste åren mest har arbetat med glaskonst. Nu ställer hon ut akvarellmålningar, en passande teknik för temat.

Vatten som livskvalité

Ulla Hultberg kallar sin utställning "Vatten, liv och inspiration" och uppger att vatten alltid varit en del av hennes konst.

— Jag har mina minnesbilder i huvudet som jag jobbar efter. Nu för tiden bor jag med Vätterutsikt och det är verkligen livskvalité, säger hon.

Annons

Ulla Hultberg vill fånga vattnets flyktighet, rörelse och liv i sin konst. I taket hänger glasskulpturer som liknar svävande glasbitar och på väggarna visar hon sin textilkonst.

Mario Rojas närmar sig ett av de fyra elementen på ett annat sätt.

— Med min installation vill jag problematisera människans relation till vatten.

I en bassäng lyfter sig kontinenterna över ytan och en liten pappersbåt i keramik seglar fram i det svarta vattnet. Båten är lastad med resväskor som en påminnelse om de faror människor är tvungna att utsätta sig för när de flyr över vattnet. Vatten blir både ett hot och ett hopp.

För Jönköpingsborna är han mest känd som upphovsmannen till minnesmonumentet för tattarkravallerna som står vid Hovrättstorget.

Med denna enda installation ställer Mario Rojas ett antal frågor till betraktaren. "Ytspänning" är ett verk som inte bara visar på vattnet som förutsättning för människans liv och dess möjligheter, utan också vatten som hot och hinder.

Varför firar vi vattenfestivalen?

— Festival kommer från latinets "festivale" som betyder "slutet på fasteperioden". Fasta är en period då man självmant avstår från något. Man kan knappast påstå att människan självmant avstår från eller varit återhållsam med våra vattentillgångar, säger Mario Rojas och menar att konstverket ställer sig frågan om vi har anledning att fira en festival för vattnet, eller om festen snart är slut.

Läs mer: 100 kilo lego, barhäng och utomhus bio