Annons

I somras kom rapporter om historiskt låga vattennivåer i delar av Sverige. Vaggeryds kommun hörde till de kommuner som aktivt gick ut och uppmanade sina invånare att spara på vattnet, särskilt de med egna brunnar. Om grundvattennivåerna blir för låga kan vattenförsörjningen blir ett problem.

I slutet av september går Vaggeryds kommun på nytt ut och uppmanar invånarna att vara sparsamma med vattnet. De med egna brunnar ombeds att se över sin vattentillgång. Om brunnar sinar erbjuder kommunen vattendunkar via Skillingehus reception under ordinarie öppettider. Beskedet är också att Räddningstjänsten inte kommer att fylla på sinande privata brunnar. Detta beror på att vatten riskerar att läcka ut igen.

Enligt länsstyrelsen i Jönköpings län kommer problemet med låga vattennivåer sannolikt vara ett återkommande problem. Det som kan hjälpa upp den nuvarande situationen är att nederbörden under vinter och vår blir rik. Men fram till vintermånaderna är bedömningen att vattennivåerna kan komma att sjunka ytterligare.