När klimatförändringen gör att vi drabbas av torka eller översvämning behöver vi kunna skydda oss. Klimatanpassningen behöver genomsyra alla förändringar, vid upprustningar, nya anläggningar, vägbyggen och när nya områden planeras. Klimatveckan spelar därför en stor roll för att utveckla samsyn och hitta smarta lösningar för exempel hindra ras i samband med ihållande skyfall, anser Måns Lindell, som arbetar med vattenfrågor inom länsstyrelsen.

Så påverkar värmeökningen

Vid värmeböljor ökar risken för dödsfall markant hos både människor och djur. År 2003 dog..

Så påverkar värmeökningen

Vid värmeböljor ökar risken för dödsfall markant hos både människor och djur. År 2003 dog 33 000 människor som en direkt följd av hettan i Europa.

Översvämningarna i Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Serbien 2014 vållade 60 dödsfall och drabbade över 2,5 miljoner människor.

Utbredningen av smittspridande arter ökar och risk finns att nya smittämnen etableras. Ett exempel är att fästingar har spridit sig norrut och risken för borreliainfektion har ökat.

Vatten- och livsmedelsburna infektioner kan bli vanligare under sommaren. Smittspridning kan också öka mellan djur och människa.

Pollensäsongen ändras och mögel- och kvalsterallergi kan öka i hus med dålig ventilation.

Livsmedel och djurfoder påverkas av höjda temperaturer.

(Källa: Klimat- och sårbarhetsutredningen)

— Det går att planera för stadsytor och byggnader så att skyddsåtgärder blir en tillgång, allt behöver inte bli sämre i den fysiska miljön. För vattnets del kan man planera för att ha tomma ytor som en vattenreservoar som kan få svämma över. Det blir en attraktion eller rekreation och samtidigt en del i skyddsåtgärderna när det är torka och vattenbrist.

Motverka hetta

En del i klimatanpassning är att motverka effekterna av uppvärmningen i städerna. Det kan bli extrem hetta under långa perioder. Hårdgjorda ytor strålar ut värme och driver temperaturen ytterligare.

— Stadsdelar kanske inte ska byggas med alltför mycket hårda ytor. Man kan också tänka på att bygga in ventilation och ha fler träd och annat som skuggar.

Annons

När det gäller hus förbereder sig branschen, enligt Lindell, för klimatsmarta hus. Det kan vara skydd mot värme genom nedkylning och att kunna samla upp regnvatten på tak. Det kan hållas i ett magasin eller i buffertmiljö och användas för annat än det renade dricksvattnet.

Djupare brunnar

Råd och rekommendationer väntas komma allt mer. En effekt av information som gäller vattenkrisen är att många lantbrukare har satsat på djupborrade brunnar för att säkra vattentillgången till djuren.

— Men alla som har egna brunnar har fått information om att de behöver trygga sin framtida vattenförsörjning, det är deras eget ansvar, det är privata brunnar och de betalar inget för vattnet.

Två ord återkommer Måns Lindell flera gånger till när vi talas vid: Klimatförändring och klimatanpassning.

— Man kan diskutera exakt hur klimatet ändras och vad det innebär, men det går inte att förneka den förändring som faktiskt pågår.

En kamp om vatten

Att anpassa sig kan vara att tänka efter innan vi handlar allt från livsmedel till konsumtionsvaror. Produktion slukar vatten samtidigt som tillgång till dricksvatten är livsviktigt. Det talas om en kamp om vattnet och den pågår nu i och med att alla kommuner måste säkra tillgången för invånarna.

— Lagen säger att när det blir kamp om vatten så ska dricksvattenförsörjning prioriteras. Jag tror inte att den har använts än, men det kanske kommer, säger Måns Lindell.