LÄS MER: Så blir den nya stadsdelen vid Vättern

LÄS MER: Vätterhem ska bygga 1900 lägenheter

Vätterhem vill bygga mer och snabbare och nu utökas planerna för Strandängen. Tidigare har det varit tal om att 700 bostäder ska byggas i området, sedan 800 och nu kan det bli uppåt 1200 bostäder på Strandängens två etapper.

Det kommunala bostadsbolaget har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för områdets andra etapp med det lokala fastighetsbolaget Tosito för att utveckla det nya bostadsområdet vid Vättern.

— Det blir 300 nya bostäder som blir tillägg till detaljplanen i området, säger Raymond Paska.

Målet är att minst 900 lägenheter, varav 300 bostadsrätter, ska byggas i etapp två och att även kontor och förskolor byggs här.

I dag finns ingen detaljplan för etapp två, Vätterhem och Tosito ska tillsammans utveckla området. Vätterhems vd Torbjörn Hammerth säger att det är unikt att ett privat företag är med redan i detaljplaneprocessen.

Annons

— Vätterhem och Tosito vill bygga en levande stadsdel, med sociala ytor, verksamheter och förskolor.

Husen ska bli energisnåla och delar av taken täcks med solceller.

— Vårt miljötänk är extremt bra. Vi ska införa cykel- och bilpooler, säger Torbjörn Hammerth.

Utmaningar

Samtidigt räknar han med att detaljplaneprocessen blir en utmaning.

— Det blir det alltid. Men tillsammans med Tosito kommer vi hitta lösningar. Det handlar om att ge och ta, säger Torbjörn Hammerth.

Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas i slutet av 2017 och att hela bostadsområdet är färdigt om sex år.

Etapp 1

Strandängens första etapp, med totalt 223 bostäder, väntas bli klar 2017. Ormhuset med sina 79 lägenheter är klart och nu byggs ytterligare nio hus, Kultur och gatuhus, som rymmer 129 lägenheter. De väntas stå redo för inflyttning i april 2017, berättar Vätterhems marknadschef Raymond Paska.

— Radhusen står på tur.

Det handlar om 14 radhus nedanför Kultur- och gatuhusen, bredvid Vättern. Äganderätter, som byggs i två plan och som blir mellan 130 och 140 kvadratmeter stora.

Trafikverket bygger en ny bro över järnvägen som ska öka tillgängligheten för bilar och kollektivtrafik till de nya bostadsområdena. Den befintliga bron ska användas för gång- och cykeltrafik.