Tomten ligger strax nedanför Oxhagsskolan på Öxnehaga där Hästhagens förskola låg tidigare. Här har Vätterhem velat bygga höghus på 16 våningar men nu handlar det om höghus på nio, tio våningar med takterrass för de boende uppe på taket. Två likadana hus med 40 till 45 lägenheter per hus. Det ena huset blir hyreshus, det andra bostadsrätter.

— Vi vill att man ska kunna göra boendekarriär på Öxnehaga och vill prova olika upplåtelseformer, säger Henrik Möller.

LÄS MER: Politiskt bråk om byggboom

Trycket att få fram fler bostäder hårdnar och det gör också trycket på stadskontorets tjänstemän att få fram fler detaljplaner så att byggandet kan starta. Flera bostadsföretag har gått ut och sagt att de vill göra egna detaljplaner för att avlasta kommunen. Nu blir det här området på Öxnehaga ett pilotfall och Henrik Möller hoppas att Vätterhem ska få fram detaljplanen snabbare än kommunen.

Annons

— Vi har kompetens som vi kan anlita till de utredningar som krävs. Vi får ju ändå betala från 100 000 kronor och uppåt för att få fram en detaljplan, säger Henrik Möller, som väntat länge på den här möjligheten.

Är den komplicerad?

— Jag tror inte det. Vi ska ändra en gammal detaljplan eftersom det var en förskola här tidigare. Jag räknar med att vi får göra en geoteknisk utredning, en bullerutredning och kanske en trädinventering, säger Henrik Möller, som hoppas att det kommunala bostadsföretaget Vätterhem också fortsättningsvis får hjälpa kommunen med att göra egna detaljplaner.

LÄS MER: Styr upp processen

Därför behövs en detaljplan

Kommunerna styr över hur många bostäder, skolor och förskolor som behövs, var de ska ligga oc..

Därför behövs en detaljplan

Kommunerna styr över hur många bostäder, skolor och förskolor som behövs, var de ska ligga och hur de ska se ut. Det gör man i detaljplanen där man också reder ut hur trafikfrågor och parkering ska lösas.

Från planbesked till laga kraft tar det 1 år och 3 månader att få fram en detaljplan till nämnden, 1 år och 6 månader i kommunfullmäktige.

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tycker att marken på Öxnehaga är bra som ett pilotfall.

— Vi för också diskussioner med NKBO om de kan pröva på att göra en egen detaljplan. I Norrahammars centrum kan det bli för komplext eftersom det ska finnas en skola där också men bostadsföretaget har andra området i Norrahammar som kan vara lämpligare. Vi ska ha ett möte om detta, säger han.

Anders Samuelsson (C) avvaktar med att säga hur bra det är med att företagen får göra egna detaljplaner tills pilotprojekten är utvärderade.

— I större kommuner har det inte gett så mycket medan det fungerat bättre i mindre. Det får inte vara för komplicerade planer, säger han.

LÄS MER: Råslätt kan få 1000 nya lägenheter