Jönköpings-Posten skrev för några år sedan om Vätternvattenprojektet som kommuner i Örebro län har startat. Totalt åtta kommuner var intresserade av att hämta dricksvatten från Vättern, via en fyra mil lång bergstunnel.

Under hösten 2017 har dock den ena efter den andra kommunen hoppat av projektet, enligt Sveriges radio P4 Örebro, som rapporterar att Nora, Lindesberg och Askersund hoppar av Vätternvattenprojektet.

Varje deltagande kommun skulle senast 30 september 2017 ta ställning till om de ska vara med och bilda ett bolag, som ska driva projektet.

De kommuner som nu är kvar och deltar i Vätternvattenprojektet är Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, och Örebro.

Om planerna blir verklighet byggs ett nytt vattenverk utanför Hallsberg, cirka fyra mil från Vättern i Askersunds kommun. Vattnet transporteras sedan vidare i länet via vattenledningar.

Projektet beräknas kosta 3 miljarder och kan bli klart tidigast 2030 enligt länsstyrelsen i Örebro, som samordnar arbetet.