Det finns inte längre några koliforma bakterier i det kommunala vattnet i Sandhem, det meddelade Mullsjö kommun på sin hemsida under måndagen. Vid de två senaste provtillfällena har man inte hittat några bakterier och därmed upphävs rekommendationen att koka allt vatten.

Den utökade provtagningen kommer att fortsätta en tid framåt, lika så kloreringen av vattnet. Doseringen av klor trappas ner utifrån provresultaten. Kommunen meddelar att de klorhalter som mätts på ledningsnätet är mycket låga och inte innebär någon hälsorisk, men att det kan påverka smaken.

Har man ett större hus med många kranar är det bra att spola i alla kranar för att vara säker på att man har nytt friskt vatten i alla ledningar i huset.

Man vet ännu inte hur problemet med koliforma bakterier uppstod.