Jönköpings kommun meddelar Lekeryds cirka 800 invånare att vattnet kommer att stängas av klockan 20 på tisdag kväll och vara avstängt i sju timmar framåt. Klockan 03 på natten till onsdag kopplas vattnet på igen.

– Det har med förnyelsen att göra. Vi ska göra en omkoppling inför att Lekeryd ska få vatten från Vättern framåt i tiden, säger Mikael Bernström på tekniska kontorets VA-avdelning.

I dag får samhället sitt dricksvatten från en djupborrad brunn, men en ny ledning mellan Lekeryd och Huskvarna håller på att byggas. Detta i samband med bygget av cykel- och gångvägen längs väg 132.

– Vi ska öka dimensionerna på en sträcka och koppla ihop det imorgon kväll, så vattnet stängs av tills man fått ihop kopplingen, säger Mikael Bernström.

När de nya vattenledningarna kopplas på kan inte kommunen svara på än, men det finns en bit kvar vid att jobba med vid bron över Huskvarnaån.

Arbetet där måste vänta på grund av en miljödom som säger att inget jobb får utföras vid ån till juli månad med hänsyn till djurlivet.

Enligt kommunen kan det bli fler sporadiska avstängningar för enskilda gator framöver tills de nya ledningar är klara, men detta ska vara enda gången som hela samhället påverkas.