Anders Rickman, gruppledare för Liberalerna i Habo, är oroad för kommunens utveckling.

— Det är för lite eftertanke och för mycket av att ta tillfället i flykten. Vi kan inte bara växa för växandets skull, vi måste ta ansvar för dem som redan bor här, säger Anders Rickman, gruppledare för Liberalerna i Habo.

Han publicerade en insändare med rubriken "I vilken takt behöver Habo växa?" i tisdagens JP.

— Det var med lite irritation jag skrev den. Det är ju inget självändamål att växa snabbt. Det viktigaste för en kommun är att växa i en takt man trivs med, säger han.

Som en del av oppositionen vill han markera mot majoritetens förhandlingar om Kärnekullaområdet.

— Det var ett sätt att säga: jag vet vad ni gör och jag gillar det inte. Jag är orolig.

Anders Rickman menar att hans politiska motståndare i sin iver att locka nya invånare inte tänker på de behov som redan finns.

— Det verkar som om de börjar i fel ände. Det börjar med det roliga och inte det som vi enligt lag måste göra, säger han.

Rolig expansion

Annons

Med alla planerade byggnationer kan Habo kommun på kort tid växa med 50 procent.

— Det är ju bara positivt. Det blir en massa roligt jobb: att investera och expandera. Att som han göra det till något negativt, det är bara trist, svarar Lars Davidsson (KD), byggnadsnämndens ordförande.

Han tror inte att det blir några problem att få fram fler skolor och förskolor till en växande befolkning.

— Det har vi ju gjort hittills. Andra kommuner är hyfsat avundsjuka, säger Lars Davidsson.

Han ser dock vissa begränsningar för Habos utveckling när det gäller tillgång på mark.

— Det finns en viss växtvärk, då vi investeringsmässigt blir framtunga. Hela paketet måste gå i takt. Men jag hade varit mer oroad om jag hade bott i en kommun som tappade invånare.

Inte heller Gunnar Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande, ser någon anledning till oro.

— Det är oerhört viktigt att Habo kommun utvecklas. Vi tror att vi kommer att möta upp de behov som finns. Det är ingen fara på taket, säger han.

Långa köer

Anders Rickman lyfter fram trafiksituationen som ett exempel på att Habo inte är redo för en kraftig befolkningsökning. Han påpekar att det redan idag blir det köer vissa tider av dygnet på 195:an.

— Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det kommer att bli köer hela tiden, säger Anders Rickman.

Han tror att många Habobor delar hans oro över kommunens utveckling.

— Jag tror att det här kommer att bli den stora valfrågan i nästa val: Vad vill Habo kommun egentligen? Det viktigaste är inte de nya som eventuellt flyttar hit, utan de befintliga invånarna.